Polku välillä Olgantie – Järveläntie

Jyskään välille Olgantie - Järveläntie on suunniteltu kevyen liikenteen polku. Polku mahdollistaa kevyen liikenteen sujuvuuden välille, jossa on nykyisin selkeä jalan liikkuvien reitti. Alue on pääosin kaavoittamaton. Puusto on mäntyä. 

Polku rakennetaan Jyväskylän kaupungin omistamalle maapohjalle nykyisen polun linjausta ja tasausta noudattaen. Puustoa ei raivata enempää kuin on tarpeellista. Päällysrakenne tehdään routimattomasta materiaalista ja kulutuskerros sorasta tai murskeesta. Polun leveys on 2,0 metriä.

Rakentamiseen käytetään muiden työmaiden ylijäämämateriaalia.

Polku merkitään ”yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä” – liikennemerkillä ja lisäkilvellä ”ei talvikunnossapitoa”. 

Valaistusta ei rakenneta. 

Polku rakennetaan mahdollisesti vuoden 2019 kuluessa. 

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 30.4.2019 – 13.5.2019. 

Lisätiedot: suunnittelurakennusmestari Jouko Manninen, puh. 014 266 2483

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus, poikkileikkaus (pdf)

Asiasanat: 
Kaupunginosa: