Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Yleistä

Pitkäkadun muutos on laajentunut koskemaan väliä Voionmaankatu-Keskikatu aiemmin nähtävillä olleen suunnitelman (Pitkäkatu välillä Nuuskakuja-Voionmaankatu 18.5.2021 – 31.5.2021) sijaan.

Suunnitteluun vaikuttavia seikkoja ovat:

  • Pyöräilyn pääreitin sijoittuminen suunnittelualueelle
  • Pyöräily- ja jalankulkureittien selkeyttäminen suunnittelualueella
  • Liikennevirtojen tarkastelu Hippoksen ympäristössä
  • Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön rakennushanke puretun konservatorion kohdalla (kortteli 81)
  • Musiikkikampuksen tarpeet saattopysäköintiä varten   

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (KOAS) rakennushanke entisen konservatorion kohdalla valmistuu 2022-2023.

Katusuunnitelma

Suunnitelmassa Pitkäkatu on muutettu yksisuuntaiseksi Voionmaankadulta Normaalikoulun ja vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin rajalle (= ajosuunta). Ajoradan leveys yksisuuntaisella osuudella on 4,0 m. Kadun yksisuuntaistamisessa huomioon otettuja seikkoja:

  • turvallisuus: musiikkikampuksen kohdalla tapahtuvan saattopysäköinnin johdosta kapean ajoradan ylittäminen on huomattavasti turvallisempaa liikenteen ollessa yksisuuntainen
  • tonttien määrä yksisuuntaisella osuudella on verrattain pieni, joilta ajoneuvoliikenne keskustan suuntaan toimii Keskikadun ja Rautpohjankadun liikennejärjestelyjen  valmistuttua

Katuosuuden sijoittuessa pyöräilyn pääreitille, katutilasta on otettu tila kevyelle liikenteelle, jossa pyöräily ja jalankulku on erotettu omille kaistoilleen. Pyörätie on kaksisuuntainen. Reitti sijoittuu kadun itäpuolelle. Pyörätien ja jalkakäytävän leveys on 3,0 + 2,5 m. Väylä erotetaan ajoradasta kiveyksellä, jonka leveys on 0,5-1,0 m. Reitti suunnitellaan jatkossa Keskussairaalantielle saakka. 

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön rakenteilla olevan korttelin puolella yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä muutetaan jalkakäytäväksi. Ajoradan ja jalkakäytävän väliin on muodostettu pitkittäisiä pysäköintipaikkoja. Pysäköintipaikat (12) on sijoitettu 2-4 paikan ryhmiin. Ryhmien väliin on jätetty tilaa puuistutuksille. Jalkakäytävän ja pysäköintipaikkojen leveys on 2,3 + 2,5 metriä. Jalkakäytävä jatkuu Keskikadun suuntaan entisellä paikallaan ja loppuu Pitkäkadun ylittävään suojatiehen, jota aiemmasta on siirretty normaalikoulun eteläkulman kohdalle.

Ajorata asfaltoidaan ja rajataan reunakivin. Pintakuivatusta varten hulevesikaivojen sijainteja muutetaan. 

Kadun valaistus rakennetaan ja suunnitelman mukaiset liikennemerkit asennetaan. 

Hankkeeseen sisältyy Alva Oy:n vesijohtojen saneerausta ja tonttijohtojen uusimista.

Aikataulu ja kustannukset

Rakentaminen ajoitetaan Keski-Suomen opiskelijasäätiön rakennushanke huomioon ottaen. Kustannusarvio kadulla tehtäville muutoksille on 150 – 200 000 €.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 8. – 21.2.2022.

Nähtävillä olon aikana suunnitelmasta jätettiin kolme muistutusta. Nähtävillä olon jälkeen suunnitelmaan lisättiin ajoradan hidastekoroke ja muutettiin pyöräkaistan päällystettä musiikkikampuksen kohdalla, muutettiin pysäköinnin aikarajoitusta sekä tehtiin pieniä parannuksia pyöräreittiin liittymiseksi Nuuskakujalta ja Voionmaankadulta.  Lisäksi kadun luoteispuolen jalkakäytävää jatkettiin Pitkäkatu 5 kohdalle.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaukset (pdf)
 

Lisätiedot

suunnittelurakennusmestari Jouko Manninen
puh. 050 564 9880

Asiasanat:  
katusuunnitelma