Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelualue sijaitsee Piilolan alueella, Jyväskylän 46. kaupunginosassa, Heikkilässä, noin kuusi kilometriä linnuntietä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen asemakaavat on hyväksytty 17.1.1977 ja 6.11.1979. 

Katusuunnitelma

Kulmakujan, Riihikadun ja Välisenkujan rakennekerrokset, salaojitus ja valaistus uusitaan. Kadut päällystetään ja katualueen pintakuivatus toteutetaan sivuojilla ja kupukantisilla hulevesikaivoilla. Katujen reuna-alueet nurmetetaan.

Nykyään kapea ja sorapäällysteinen Kulmakuja rakennetaan kaavan mukaisen katualueen keskelle.  Riihikatu ja Välisenkuja säilyvät suunnilleen nykyisillä linjauksillaan. Katujen tasaus säilyy lähellä nykyistä tasausta. Kulmakujalla kääntöpaikan tasaus nousee hieman nykyisestä tasostaan vesien ohjauksen vuoksi.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys suunnittelualueella on 10 metriä. Suunniteltu ajoradan päällysteen leveys Kulmakujalla on 4,0 metriä. Riihikatu ja Välisenkuja toteutetaan 4,5-metrisinä. Kaduilla on voimassa 30 km/h aluenopeusrajoitus.

Katualueella olevia puita ja pensaita sekä mahdollisia rakenteita poistetaan rakentamisen vaatimalla laajuudella. 

Katuhankkeen yhteydessä Alva Yhtiöt Oy saneeraa nykyistä vesihuoltoa ja rakentaa uutta hulevesiviemäriä sekä kiinteistökohtaisia hulevesiliittymiä. 

Kustannukset ja aikataulu

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi kesällä-syksyllä 2022.  Kaduille on varattu yhteensä 180 000 euroa vuoden 2022 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Vesihuollon kustannukset eivät sisälly tähän määrärahaan.

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 11.–24.1.2022.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Kulmakuja asemapiirustus (pdf)

Riihikatu-Välisenkuja asemapiirustus (pdf)

Kulmakuja pituusleikkaus (pdf)

Riihikatu pituusleikkaus (pdf)

Välisenkuja pituusleikkaus (pdf)


 

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri Janne Jormalainen puh. 050 300 8347

Asiasanat:  
katusuunnitelma