Petäjätien katusuunnitelma

Lisätiedot:

suunnittelurakennusmestari Jouko Manninen, puh. 014 266 2483

Yleistä

Petäjätie on Mäki-Matin kaupunginosassa sijaitseva pientaloalueen tonttikatu, joka haarautuu Kotikadusta ja päättyy Nisulankatuun. Läpiajoyhteys Nisulankadulle on ainoastaan kevyellä liikenteellä.

Katu on kärsinyt maaperän routimisesta, josta pinnan halkeilu ja epätasaisuus kertovat.

Katusuunnitelma

Kadun pituus on n. 145 m ja leveys 5,5 m. Tasausta muokataan siten, että tonttien pihat jäävät hieman katutasoa korkeammalle. Saneerauskohteina ovat myös Kotikadun ja Petäjätien liittymäalue sekä Petäjätien loppuosan kääntöpaikka sekä jk+pp liittymät Nisulankadulle. 
  
Kadun päällysrakenne rakennetaan uudestaan routamitoitus huomioon ottaen. Kadun reunakivet asennetaan ja viherkaistat uudistetaan.  

Alva Oy:n vesijohto- ja viemäriverkostoon tehdään tarvittavat muutokset. Uusi runkovesijohto rakennetaan. Nykyistä kadun alkuosaan päättyvää hulevesiverkostoa jatketaan ja huleveden tonttiliittymät rakennetaan.

Kadun valaistus rakennetaan uudestaan ja liikennemerkit asennetaan. Kadun Itäreunaan asennetaan pysäköintiajan alkamisen osoittamiseen velvoittava liikennemerkki.

Aikataulu ja kustannukset

Vuoden 2021 investointiohjelmassa kadun saneeraukseen on varattu 110 000 euroa ja lisäksi tulevat vesihuollon saneerauksen kustannukset.

Nähtävillä olo

Suunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville Rakentajantalon palvelupiste Hannikaiseen os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 5. – 18.1.2021.Ehdotusta koskevat kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon os. PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo [at] jyvaskyla.fi viimeistään 18.1.2021 kello 15.00 mennessä.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Lisätiedot:

suunnittelurakennusmestari Jouko Manninen, puh. 014 266 2483

Asiasanat: 
Kaupunginosa: