Pellonpääntien katusuunnitelma

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän 68. kaupunginosassa, Haapaniemessä, 6 kilometriä linnuntietä Jyväskylän keskustasta itään. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Ristonmäentien ja Haapaniementien risteysalueeseen ja etelässä Oksalantiehen. Suunnittelualueen varrella sijaitsee yksityisiä tontteja ja kaupungin puistoalueita. Pellonpääntiellä on voimassa 40 km/h nopeusrajoitusalue. 

Alueen asemakaava on hyväksytty 25.3.1974. Asemakaavan mukainen katualueen leveys suunniteltavalla osalla on pääosin noin 17–20 metriä. 

Katu saneerataan koko leveydeltään bitumistabiloimalla. Liikenneturvallisuutta parannetaan kaventamalla ajorataa 7 metriseksi ja nykyisiä hidastetöyssyjä levennetään paremmin linja-autoille soveltuviksi. Kadun itäpuolella sijaitsevaa yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää levennetään 3–3,5 metriseksi ja länsipuolelle jää 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Valaistusta ei uusita tässä yhteydessä.

Kadun pintakuivatus hoidetaan ritiläkaivoilla ja hulevesiviemäreillä. Kadulle rakennetaan uusia ritiläkaivoja kadun muuttuneiden reunalinjojen vuoksi. Kadun tasausta ei muuteta merkittävästi. Yhteys entiselle Variskorventielle katkaistaan ja Variskorventien hyötykeräyspiste siirretään Pellonpääntien varteen, viimeistelemättömän kadun, Aitakuja kohdalle.

Pellonpääntie on Jyväskylän kaupungin korjausvelkakohde ja sille ei ole varattu erikseen rahaa investointiohjelmassa. Hanke on aikataulutettu aloitettavaksi kesällä 2019. 

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 6.8.–19.8.2019. Suunnitelmasta tehtiin yksi muistutus. Muutetussa suunnitelmassa on reunatukeen tehty aukkoja pyöräilijöitä varten sekä muutettu liikennemerkkejä ja suunnitelman tekstejä.

Lisätietoja: suunnitteluinsinööri Janne Jormalainen, p. 014 266 8779

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Muutettu asemapiirustus plv 0-300 (pdf)

Alkuperäinen asemapiirustus plv 0-300 (pdf)

Muutettu asemapiirustus plv 300-580 (pdf)

Alkuperäinen asemapiirustus plv 300-580 (pdf)

Asiasanat: 
Kaupunginosa: