Onkapannun katusuunnitelma

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän 6. kaupunginosassa, Mäki-Matissa, vanhalla Savelan teollisuusalueella, noin kaksi kilometriä linnuntietä Jyväskylän keskustasta länteen. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Vesangantiehen, idässä ja lännessä vuokrattuihin kaupungin omistamiin tontteihin ja etelässä yksityisiin tontteihin. Katualue muistuttaa nykytilassa pääosin asfalttikenttää ja pysäköintialuetta. Alueella sijaitsee erilaisia teollisuuden toimintoja, Wurthin myymälä ja kuntosali. Suunnittelualueen asemakaava on valmistunut vuonna 2016.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Onkapannun suunniteltavalla osalla on 14 metriä, kääntöpaikalla 27 m. Onkapannu on reunatuellinen katu. Onkapannun ajoradan leveys on 6,5 m reunatuesta reunatukeen. Reunatuki on 12 cm korkea, tonttiliittymissä 2 cm.

Onkapannu-kadun pituus on noin 130 metriä. Kadun päähän paaluvälille 105- 130 rakennetaan 24 m leveä kääntöpaikka.

Kadun tasauksessa on mukailtu nykyistä päällysteen pintaa. Pintakuivatus hoidetaan nykyiseen verkkoon liitettävällä hulevesiviemäröinnillä. Katu valaistaan ja katualueelle istutetaan puita, pensaita ja nurmetusta. Onkapannulle asetetaan 30 km/h nopeusrajoitusalue.

Kadunosalle on varattu 70 000 euroa vuoden 2019 alustavassa kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Hanketta ei ole aikataulutettu, mutta alustava aikataulu on kesäkausi 2019.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A 1, 16.10.-29.10.2018.

Lisätiedot: suunnitteluinsinööri Janne Jormalainen puh. (014) 266 8779

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Kaupunginosa: