Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Nevakatu sijaitsee Huhtasuolla Huhtakeskuksen kupeessa. Katu on aiemmin ollut kaksiajoratainen yhdyskatu Kangasvuorentien ja Suluntien välissä. Vuonna 2014 katualuetta muutettiin pysäköintijärjestelyjen vuoksi siten, että ajoratoja on enää yksi.

Katusuunnitelma

Nevakadun katusuunnitelman muutoksen lähtökohtana on voimassa oleva asemakaava, jossa koko kadun pituudelle toisen ajoradan kohdalle on merkitty autopaikkojen korttelialue (LPA).

Nevakadun muutoksia on toteutettu muun muassa katutilan ja pysäköintijärjestelyjen osalta osittain jo 2014, jolloin käynnistyi hoivakotihanke kadun päädyssä Suluntien puolella. Tässä katusuunnitelman muutoksessa on esitetty Nevakadulle lopulliset uudet pysäköintijärjestelyt, jotka sijoittuvat LPA–korttelin alueelle Huhtakeskuksen vierustalle. Pysäköintialueeksi varatulle alueelle mahtuu yksisuuntaisella ajosuunnalla varustettu 37 autopaikan pysäköintialue, joka osoitetaan erityisesti asiakaspysäköintiä varten. Alueella on 5 kpl inva-pysäköintipaikkoja sekä Suluntien puoleisessa päädyssä tilaa viereisen hoivakodin saattoliikenteelle.

Nevakadun ajorata on leveydeltään seitsemän metriä ja katu on noin 270 metriä pitkä. Katu päällystetään uudestaan asfaltilla ja kadun reunakivet uusitaan koko matkalla, materiaali on betoni. Huhtakeskuksen puoleisella sivustalla on koko kadun pituudella kolmen metrin levyinen kevyen liikenteen väylä (jk+pp) ja vastakkaisella puolella katua Rahkaraitin ja Suluntien välisellä osuudella on 2,5 metrin levyinen jalkakäytävä (jk). Kadun poikki johtavalla Rahkaraitilla sallitaan jatkossa sekä jalankulku- ja pyöräliikenne, tällä hetkellä raitti on osoitettu pelkästään jalankulkuväyläksi.

Nevakadun molemmissa päätyjen nykyiset katuliittymät muotillaan uudelleen siten, että aiemmin laakeat liittymät ovat nyt ajolinjoiltaan tiukemmat. Muutos alentaa ajonopeuksia käännyttäessä liittymissä, jolloin myös suojatieylitysten turvallisuus paranee. Liittymät ovat kuitenkin mitoitettu joukkoliikenteen liikennöinti huomioiden.

Kadun keskiosalle Rahkaraitin kohdalle on muodostettu aukion ja korotetun katuosan yhdistelmä. Korotetun katuosan tarkoitus on muodostaa ajonopeuksia hillitsevä turvallinen kadun ylityspaikka keskeiselle kohdalle kauppakeskusta. Korotetulle osalle sijoittuvat myös linja-autopysäkit. Kauppakeskuksen puolelle korotetun katujakson kohdalle on sijoitettu pieni aukio, josta rakennetaan istutuksin ja vaihtelevin pintamateriaalein viihtyisä oleskelutila. Aukiolle sijoitetaan istutuksia, pyörätelineet sekä penkkejä ja roska-astioita. Aukiota voi käyttää vaikkapa pienimuotoisten tapahtumien järjestämiseen.

Hulevesijärjestelyt:

Kadun ja sen vierialueiden kuivatus perustuu olemassa oleviin hulevesiviemäreihin. Pysäköintijärjestelyjen vuoksi ei tarvitse muuttaa kadun nykyistä kuivatusjärjestelyä, sillä alueen kuivatus voidaan toteuttaa hyödyntämällä olemassa olevaa hulevesiverkostoa. Kohteeseen ei sisälly Jyväskylän Energia Oy:n putkistotöitä.

Joukkoliikenne:

Joukkoliikenteen järjestely muuttuu siten, että molemmat kadunvarren pysäkit sijoitetaan kadun keskiosan korotetulle osuudelle. Pysäkit sijaitsevat vastakkaisilla puolilla katua osittaisissa 1,75 m syvennyksissä, koska katualueella ei ole riittävästi tilaa täysilevyisiin pysäkkisyvennyksiin. Linja-auton sijoittuminen syvennykseen helpottaa pysähtyneen linja-auton ohittamista korotetulla katuosuudella. Pysäkeille asennetaan uudet katokset pysäkkivarusteineen.

Katuvihreä:

Katusuunnitelmassa esitetään uudistettavaksi koko kadunvarren sekä uuden pysäköintialueen istutukset. Kadun sivustoille sekä pysäköintialueelle istutetaan runkopuita. Kangasvuorentien puoleisessa päädyssä maisemoidaan Nevakadun sivustalle jäänyt vanha ajoradan pohja pensasistutuksin ja nurmetuksella. Linja-autopysäkkien vierialueiden sekä viereisen aukion pintamateriaaleina käytetään betonisidekiveyksiä ja betonireunakiviä.

Katuvalaistus:

Kadun katuvalaistus uudistetaan kokonaisuudessaan.

Kohteen muutostöille on varaus kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Muutostyöt on suunniteltu toteutettavaksi 2017 aikana.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 24.1.– 7.2.2017.

Nähtävilläolon jälkeen suunnitelmiin on tehty pysäkkijärjestelyihin liittyviä muutoksia.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Tapio Koikkalainen puh. (014) 266 7594

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Muutettu pituusleikkaus (pdf)

Liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Muutettu liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Katuaukio (pdf)

Muutettu katuaukion suunnitelma (pdf)

Näkymä Nevakatu (jpg)

Näkymä pysäkit (jpg)