Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelukohde sijaitsee Muuratsalon kaupunginosassa noin 20 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta etelään. Katualueeseen rajautuva asemakaava on hyväksytty useassa eri vaiheessa vuosina 1945, 1957, 1983, 1991 ja 2009. 

Katusuunnitelma

Rusakontie ja Vuorelantie ovat sorapintaisia asuntokatuja, joissa on routimisen ja kuivatuspuutteiden aiheuttamia vaurioita. Katujen kerrosrakenteet uusitaan, ajoradat päällystetään, kuivatusta parannetaan ja rakenteeseen asennetaan salaojat. Kuivatus hoidetaan pääosin avo-ojilla.

Katualueelta poistetaan puita, pensaita ja mahdollisia rakenteita katurakenteen vaatimalta leveydeltä. Katujen vierialueet nurmetetaan. Vesihuoltolinjat säilyvät entisinä. Katuvalaistuksesta uusitaan ainoastaan valaisinosa, jotka muutetaan led-valaisimiksi.

Asemakaavan mukainen katualueen keskileveys on 9,5-10 metriä. Katujen päällystetty ajoradan leveys on 4,5 metriä. 

Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kustannukset ja aikataulu

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu vuodelle 2023 400 000 euron määräraha Rusakontien ja Vuorelantien katusaneeraukseen. Hanke on tarkoitus toteuttaa kesäkaudella 2023.

Suunnittelusta on tiedotettu asukkaita ja asukaspalautetta on saatu. 

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 10.1-23.1.2023.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Rusakontie asemapiirustus (pdf)

Rusakontie pituusleikkaus (pdf)

Vuorelantie asemapiirustus (pdf)

Vuorelantie pituusleikkaus (pdf)

 

Lisätiedot:

suunnittelurakennusmestari Jouko Manninen
puh. 050 564 9880

Kaupunginosa: