Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelukohde sijaitsee Sulunperän kaupunginosassa noin kahdeksan kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta koilliseen. Suunnittelualueen asemakaavasta pääosa on hyväksytty 7.1.1980, osa Misukantien asemakaavasta on hyväksytty 25.8.2008.

Katusuunnitelma

Misukantie ja Misukankuja ovat päättyviä teollisuusalueen katuja. Asemakaavassa Misukankujan jatkona on viheralueen läpi kulkeva kevyen liikenteen yhteys Sulunperänkujalle. Sulunperänkuja on Sulunperäntiestä erkaneva päättyvä asuntokatu. Misukantie ja Misukankuja ovat päällystettyjä katuja, Sulunperänkuja on kadun alkuosaa lukuun ottamatta sorapintainen.

Misukantiellä ja Misukankujalla on kuivatus- ja kantavuuspuutteista johtuvia vaurioita. Tarkoitus on ensisijaisesti parantaa katujen kuivatusta  rakenteen salaojituksella sekä ojien perkaamisella ja sitä kautta pyrkiä parantamaan katujen kantavuutta. Katujen kuntoa tarkkaillaan kuivatuksen parantamisen jälkeen ja mikäli kuivatuksen parantaminen ei ole riittävä toimenpide, tehdään kaduille kantavan kerroksen stabilointi ja uudelleen päällystys.

Sulunperäntien kerrosrakenteet uusitaan ja rakenteeseen asennetaan salaojat kadun molemmin puolin. Saneerauksen yhteydessä kadulle rakennetaan hulevesiviemäri ja jokaiselle kiinteistölle hulevesitonttiliittymä. Katu päällystetään, katualueen kapeudesta johtuen kadun poikkileikkaus on reunatuellinen (reunakiven korkeus 6 cm).

Asemakaavan mukaisella viheralueella oleva Misukankujan ja Sulunperänkujan välinen osuus merkitään saneerauksen yhteydessä yhdistetyksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi.

Katualueella olevia puita ja pensaita sekä mahdollisia rakenteita poistetaan rakentamisen vaatimalla laajuudella. Nykyiset ilmajohdot muutetaan maakaapeleiksi.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Misukantiellä on 14,5-48 metriä, Misukankujalla 12-20 metriä ja Sulunperänkujalla 10-28 metriä. Misukantien ja Misukankujan päällystetty ajoradan leveys on 5,5 metriä, Sulunperänkujan saneerattavan osuuden leveys on 4,5 metriä. Misukantien ja Sulunperänkujan välisen yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leveys on 3 metriä.

Katujen valaistus uusitaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Misukantie ja Misukankuja  kuuluvat 40 km/h ja Sulunperänkuja 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kustannukset ja aikataulu

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu vuodelle 2021 yhteensä 335 000 euron määräraha Misikantie, Misukankujan ja Sulunperänkujan katusaneeraukseen.

Hanke on tarkoitus toteuttaa kesällä 2021.

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 5.–18.1.2021.

Nähtävilläoloaikana suunnitelmasta jätettiin yksi muistutus. Muistutuksessa todettiin Sulunperänkujan ja Misukankujan välisen yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän liikennemerkeistä puuttuvan lisäkilvet, jotka osoittavat väylän kaksisuuntaiseksi pyörätieksi. Lisäksi muistutuksessa esitettiin Sulunperänkujalta lähtevän yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien alussa olevan reunatuen poistamista, jotta pyörällä kulkeminen ko. kohdassa on sujuvaa ja miellyttävää. Muistutksen johdosta suunnitelmaa muutettiin, että Sulunperänkujan ja Misukankujan välisen yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän liikennemerkkeihin lisätään pyörätien kaksisuuntaisuutta osoittavat lisäkilvet H23:2. Sulunperänkujan kuivatusjärjestelyjä muuttamalla yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän kohdalle esitetty reunatuki voidaan poistaa ja toteuttaa liittymä tasoratkaisuna.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Misukantie pituusleikkaus (pdf)

Misukankuja pituusleikkaus (pdf)

Sulunperänkuja pituusleikkaus (pdf)

Lisätiedot:

rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh 014 266 5114