Mesiangervontien katusuunnitelma

Mesiangervontie sijaitsee Nenäinniemen kaupunginosassa Päijänteen rannalla Pohjanlahden pohjukassa. Alueelle on laadittu asemakaavan muutos ja laajennus. Katu erkanee Sippulantiestä Ristikiventien kohdalta. Kadun pituus on 180 metriä.

Asemakaavassa tontit on määritelty asuinkerrostaloja (AK) ja kytkettyjä asuinpientaloja (AP) varten. 

Suunnittelualue on pääosin vanhaa peltoa.  Alueen ympäristö on pien- ja rivitalovaltaista ja rakennettu laajoine virkistysalueineen pääosin 1980-luvulla ja sen jälkeen.

Kadun suunniteltu leveys on 5,0 m ja katu päättyy kääntöpaikkaan. Katu rajataan betonisella reunakivellä (korkeus = 6 cm). Kadun pohjoispuolelle, reunakiven taakse, rakennetaan pysäköintitaskuja, joissa on yhteensä kahdeksan (8) autopaikkaa.

Sippulantieltä uimarannalle johtava kevyen liikenteen väylä siirretään alkuosastaan rakennettavan kadun eteläpuolelle.

Kadulle on suunniteltu jätevesiviemäri ja vesijohto sekä hulevesiviemäri. Jätevesiviemäri ja vesijohto liitetään itäpuolella olevaan johtolinjaan. Hulevesiviemäri puretaan laskuojaan, joka siirretään tonttien kohdalta itään.

Luiskat ja ojapainanteet nurmetetaan. Katu valaistaan ja liikennemerkit asennetaan.

Mesiangervontie on vuoden 2019 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Suunnitelman mukaan kadun rakentamisen kustannusarvio on yhteensä noin 150 000 euroa.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 16. – 29.10.2018.

Lisätiedot: suunnittelurakennusmestari Jouko Manninen, puh. (014) 266 2483

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Kaupunginosa: