Mattilanpellon alueen kadun Olutryvinkujan katusuunnitelma

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän 5. kaupunginosassa, Mattilanpellossa, alle kilometrin Jyväskylän keskustasta lounaaseen. Alue rajautuu yksityisiin asuinkerrostalotontteihin, kaakossa Hannikaisenkatuun ja luoteessa Vapaudenkatuun. Suunnittelualueen asemakaava on valmistunut vuonna 2014.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Olutryvinkujan suunniteltavalla osalla on 6,5 – 8,0 metriä. Olutryvinkujan jalkakäytävän leveys paaluvälillä 7 – 98 on 3,0 m. Olutryvinkujan korkeuseroja tasaamaan rakennetaan kahdet portaat.

Katujen pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemäreillä ja ritiläkaivoilla. Olutryvinkuja valaistaan ja katujen reuna-alueet nurmetetaan. Samassa yhteydessä Jyväskylän Energia rakentaa vesihuoltoa.

Kadunosa ei ole vuoden 2017 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Suunnitelman mukainen kustannusarvio on noin 40 000 euroa. Lisäksi tulevat vesihuollon kustannukset. Hanke toteutetaan kesällä/syksyllä 2017, kun kerrostalotontit lähtevät rakentumaan.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 23.5 – 6.6.2017.

Lisätiedot: suunnitteluinsinööri Janne Jormalainen, puh. 014 266 8779

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)