Lutakon sataman liittymän katusuunnitelman muutos

Lisätiedot:

rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh 014 266 5114

Suunnittelukohde sijaitsee Lutakon kaupunginosassa Jyväskylän keskustan itäpuolella. Sataman sisäänajoliittymä on Satamakadun ja Schaumanin Puistotien risteyksen kohdalla. 

Katusuunnitelma

Lutakon sataman liittymässä parannetaan liikenteen sujuvuutta rakentamalla satamasta poistuvalle liikenteelle lisäkaista. Samassa yhteydessä on tarkoitus laajentaa sataman nykyistä pysäköintialuetta. Muutokset ovat osa sataman alueella lähivuosina tehtävistä yleissuunnitelman mukaisista rakentamistoimenpiteistä.

Liittymän suojatiesaareke säilyy nykyisenä, lisäkaista sijoitetaan nykyisen kevytväylän paikalle. Kaistojen ja pysäköintialueen väliin rakennetaan korotettu kevytväylä. Poistuvan liikenteen ajokaistojen leveys on 3,75 metriä ja kevytväylän 3,50 metriä. Osa liittymäjärjestelystä tehdään katualueella ja osa sataman LS-1 alueella. Liikennevalot ohjelmoidaan muuttuneen järjestelyn mukaiseksi.

Pysäköintialuetta laajennetaan sataman kärjen suuntaan siten, että pysäköintipaikkoja on yhteensä 66 kappaletta. Pysäköintialueen suunnitelma hyväksytetään erillisenä rakennussuunnitelmana.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu vuodelle 2020 500 000 euron määräraha Lutakon satama-alueen rakentamiseen. Liittymäjärjestelyn arvioidut kustannukset on noin 40 000 euroa. Hanke on tarkoitus käynnistää loppukesällä 2020.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 12.–25.5.2020.

Sijanitipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus pituusleikkaus (pdf)

Leikkaus (pdf)

Lisätiedot:

rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh 014 266 5114

Asiasanat: 
Kaupunginosa: