Loukkukorventien katusuunnitelman muutos

Suunnittelualue sijaitsee Myllyjärvellä noin viisi kilometriä kaupungin keskustasta lounaaseen. Alue rajautuu Myllyjärventiehen, Keuruuntiehen (Vt 18) ja Myllyjärveen. Loukkukorventien asemakaava on hyväksytty 23.12.1976.

Myllylammentiestä erkaneva Loukkukorventie on päättyvä tonttikatu, jonka varrella on kerrostalo- ja omakotiasutusta. Katurakenteessa on vaurioita ja kadulla on kuivatusongelmia.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Loukkukorventiellä on 14-19,75 metriä. Kadun ajoradan päällystetty leveys on 5,50 metriä ja korotetun yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leveys on 3,00 metriä. Kadun rakenteita uusitaan ja pintakuivatusta parannetaan, kuivatus hoidetaan hulevesikaivoilla ja -viemärillä, hulevedet johdetaan maastoon.

Kadun vierialueet nurmetetaan ja kadun valaistus uusitaan. Katu kuuluu 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin, kadulla on pysäköintikielto.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu kesälle 2019 300 000 euron määräraha Loukkukorventien saneeraamiseksi.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 22.1.–4.2.2019.


Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

 

Kaupunginosa: