Lironkujan ja Sirrinkujan katusuunnitelma

Lisätiedot

suunnittelurakennusmestari Jouko Manninen, puh. 014 266 2483

Lironkuja ja Sirrinkuja sijaitsevat Hämeenpohjantien yritysalueella. 

Alueelle on laadittu kaavamuutos. Kaavamuutoksen tavoitteena on ollut muuttaa liikennealuetta yritystoimintaa sisältäväksi korttelialueeksi. Alueella sijaitsee kaksi omakotitaloa, joille on nykyisin liittymät Hämeenpohjantieltä.

Suunnittelualue on lehtomaista metsämaata, jossa maanpinta on hyvin alavaa. 
  
Lironkujan suunniteltu pituus on n. 65 m ja Sirrinkujan n. 75 m. Ajoradan päällysteleveys molemmilla kaduilla on 7,0 metriä. Kadut päättyvät kääntöpaikkaan. Kaavan mukaan Hämeenpohjantieltä ei sallita tonttiliittymiä. Nykyisten omakotitalojen ajoliittymät ovat jatkossa rakennettavilta sivukaduilta.  

Kaduille suunnitellaan jätevesiviemäri ja vesijohto. Johdot liitetään nykyiseen verkostoon. Katujen pintakuivatus järjestetään avo-ojin.

Luiskat ja ojapainanteet nurmetetaan. Katu valaistaan ja liikennemerkit asennetaan.

Kadut rakennetaan loppuvuonna 2020. Rakentamisen kustannusarvio on noin 100 000 euroa.

Suunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville Rakentajantalon palvelupiste Hannikaiseen os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 15. – 28.9.2020. Ehdotusta koskevat kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon os. PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo [at] jyvaskyla.fi viimeistään 28.9.2020 kello 15.00 mennessä.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaukset (pdf)

Asiasanat: 
Kaupunginosa: