Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelualueet sijaitsevat Jyväskylän 32. kaupunginosassa, Lehtisaaressa, noin 13 kilometriä linnuntietä Jyväskylän keskustasta etelään. Koulutien alue käsittää Koulutien osan Paukkutiestä luoteeseen. Koulutien alue rajautuu yksityisiin tontteihin, paikoin puistoon ja kaakossa Paukkutiehen. Teeritien alue rajautuu yksityisiin tontteihin, lounaassa puistoon ja koillisessa Paukkutiehen. Suunnittelualueen asemakaava on valmistunut vuonna 1949.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Koulutien suunniteltavalla osalla on 8,0 – 8,4 metriä ja Teeritien suunniteltavalla osalla 7,0 – 11,7 metriä. Koulutien ja Teeritien ajoradan leveys reunatuesta reunatukeen on 4,5 m. Reunatuki on 6 cm korkea ja yliajettava.

Katujen pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemärein ja ritiläkaivoin. Kadut valaistaan ja reuna-alueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kadunosat eivät ole vuoden 2017 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Hankkeen toteutusta ei ole aikataulutettu, mutta suunnitelmat tehdään valmiiksi myöhempää toteutusta varten.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 7.3. - 21.3.2017.

lisätiedot: suunnitteluinsinööri Janne Jormalainen puh. (014) 266 8779

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Koulutie asemapiirustus (pdf)

Koulutie pituusleikkaus (pdf)

Teeritie asemapiirustus (pdf)

Teeritie pituusleikkaus (pdf)