Länsiväylän liikennejärjestelyjen katusuunnitelma

Suunnittelualue sijaitsee Kukkumäen kaupunginosassa Keski-Suomen keskussairaalan länsipuolella noin kolmen kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta lounaaseen. Suunnittelualue rajautuu idässä koulutuskuntayhtymän, uuden sairaalan ja Silentan kiinteistöihin, lännessä teollisuustontteihin, pohjoisessa Savelankatuun. Liikennejärjestelyt liittyvät uuden sairaalan rakentamiseen.

Länsiväylän katusuunnitelmassa esitetään kiertoliittymien rakentamista Kukkumäentie/Pajatien ja Hoitajantien risteyksiin. Hoitajantien sijainti muuttuu ja sen toteuttaminen on mahdollista vasta sitten, kun nykyinen huoltoasema on siirtynyt uuteen paikkaan. Keskussairaalantien suunnasta rakennetaan kiertoliittymään oma kaista sairaalan suuntaan. Hoitajantieltä Länsiväylälle keskustan suuntaan rakennetaan vapaa oikea ajokaista, joka jatkuu liikennevalojen ohi Keskussairaalantielle. Keskussairaalantien risteyksen liikennevalo- ja kaistajärjestelyjä muutetaan samassa yhteydessä. Savelankadun kaistajärjestelyt säilyvät ennallaan.

Lisäksi kiertoliittymien väliin sekä Keskussairaalantien risteykseen esitetään alikulkukäytävien rakentamista. Rakennettavien alikulkukäytävien tyyppi on vinojalkainen betoninen kehäsilta.

Länsiväylän asemakaavan mukainen katualueen leveys on 29,50-47,50 metriä. Keskussairaalantien katualueen leveys on 29,50-55,00 metriä ja Savelankadulla 38,00 metriä. Länsiväylän ja Keskussairaalantien reunakivellisen poikkileikkauksen ajokaistojen leveys on 3,5-4,0 metriä. Erillisen kevyen liikenteen väylän leveys on 4,0 metriä. Reunakivien materiaalina käytetään graniittia.

Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin hulevesikaivoin- ja -viemärein. Hulevedet johdetaan nykyisiin hulevesiviemäreihin.

Katujen valaistus uusitaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Kiertoliittymän keskiosiin ja viherkaistoille istutetaan pensaita. Kadut kuuluvat taajamanopeusrajoituksen piiriin. Viitoituksessa on käytetty alustavasti sairaalan nimenä ”Sairaala Nova”.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2018 on varattu yhteensä 0,9 M€ määräraha Länsiväylän liikennejärjestelyjen ensimmäisen vaiheen rakentamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus rakentaa Kukkumäentie/Pajatien kiertoliittymä sekä paalulla 195 oleva alikulkukäytävä. Määräraha sisältää myös tilaajahankinnat. Hankkeen toteuttaminen jakaantuu vuosille 2018-2020. Alustavassa investointiohjelmassa on varattu yhteensä 3,5 M€ vuosille 2019-2020 sairaalan ympäristön liikennejärjestelyjen toteuttamiseksi. Jyväskylän Energia Oy rakentaa samassa yhteydessä vesihuoltolinjaa Länsiväylän ja Keskussairaalantie varressa.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 15.–29.5.2018.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Länsiväylä, asemapiirustus (pdf)

Länsiväylä, liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Länsiväylä, pituusleikkaus (pdf)

Länsiväylä, tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Keskussairaalantie, liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Keskussairaalantie, pituusleikkaus (pdf)

Keskussairaalantie, tyyppipoikkileikkaus (pdf)