Laitatien katusuunnitelma

Suunnittelukohde on Jyskän kaupunginosassa noin seitsemän kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta itään. Järveläntiestä erkaneva Laitatie sijaitsee Vaajakoskentien pohjoispuolella Jyskän koulun kohdalla.

Katusuunnitelman sisältö

Kadun kerrosrakenteet uusitaan ja katu päällystetään. Katusaneerauksen yhteydessä Jyväskylän Energia saneeraa Laitatien vesihuoltolinjan.

Laitatien katualueen leveys on pääosin kahdeksan metriä. Laitatien ajoradan päällystetty leveys on neljä metriä. Kadun poikkileikkaus on reunatuellinen, reunatuki on kuusi cm korkea ja muodoltaan kauttaaltaan yliajettava.

Kadun pintakuivatus hoidetaan rakennettavalla hulevesiviemärillä, hulevedet johdetaan nykyiseen Järveläntien hulevesiviemäriin. Kiinteistöjen rajalle rakennetaan hulevesiliittymät, joihin on mahdollista johtaa kiinteistöjen hulevedet. Maastollisen korkeuseron vuoksi Laitatie 13:n kiinteistölle ei rakenneta hulevesiliittymää. Laitatien valaisimet uusitaan. Kadun vierialueet nurmetetaan. Katu kuuluu 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Suunnitelman mukainen alustava kustannusarvio on noin 100 000 euroa. Lisäksi tulevat Jyväskylän Energian vesihuoltotöiden kustannukset. Laitatien saneeraus on alustavasti esitetty  vuoden 2020 kunnallistekniikan investointiohjelmaan.

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 21.5.–3.6.2019.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

 

Asiasanat: 
Kaupunginosa: