Lahjaharjun katujen Katajatie, Latvustie, Leppätie, Pajutie ja Raitatie katusuunnitelman muutos

Lahjaharju sijaitsee Lohikosken kaupunginosan pohjoisosassa noin kolme kilometriä kaupungin keskustasta koilliseen. Suunnittelualueella on pääosin omakotiasutusta. Katajatien varrella sijaitsee Jyväskylän seurakunnan kiinteistö ja Leppätien varrella Lohikosken koulu. Lahjaharjun alueen asemakaava on pääosin hyväksytty vuosina 1951 ja 1969.

Katajatie ja Leppätie ovat kokoojakatu -tyyppisiä katuja, joiden varrella on runsaasti omakotiasutusta. Latvustie, Pajutie ja Raitatie ovat kapeampia asuntokatuja. Katurakenteissa on routavaurioita ja kaduilla on kuivatusongelmia. Katajatien sivuojaan purkautuu pohjavesiä yläpuolisesta maastosta.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Katajatiellä on 14 metriä, Leppätiellä 11,8 metriä, Latvustiellä 11 metriä, Pajutiellä 8 metriä ja Raitatiellä 10-12 metriä. Katajatien ja Leppätien ajoradan päällystetty leveys on 5,50 metriä ja Leppätien korotetun yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leveys on kolme metriä. Latvustien ja Pajutien leveys on 4,5 metriä ja Raitatien viisi metriä. Katujen rakenteet uusitaan ja pintakuivatusta parannetaan rakentamalla hulevesiviemäröinti. Jokaisen kiinteistön rajalle rakennetaan hulevesiliittymä, johon voi johtaa tontilta tulevia hulevesiä. Hulevedet johdetaan Debrecenintien varressa olevaan hulevesiviemäriin.

Katajatie/Leppätien ja Raitatien risteysalue rakennetaan korotettuna. Leppätiellä oleva hidaste säilytetään. Katujen vierialueet nurmetetaan ja katujen valaistus uusitaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin. Raitatien pohjoisreunassa on pysäköintikielto.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu vuodelle 2019 850 000 euron määräraha Lahjaharjun katujen saneeraamiseksi.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 26.2.–11.3.2019.

Nähtävilläolon aikana suunnitelmasta on jätetty kaksi muistutusta.

Muistutus 1: Muistuttaja on huolissaan ajonopeuksista Leppätien ja Haavikkotien risteyksessä. Muistutuksessa esitetään, että erityisesti Haavikkotieltä tulijat tulevat suurella nopeudella Leppätielle, mikä aiheuttaa vaaratilanteita risteystä ylittäville koululaisille.

Muistutus 2: Muistuttaja tuo esille huolensa Katajatien turvallisuudesta. Katajatiellä ei muistuttajan mukaan noudateta 30 km/h aluenopeusrajoitusta. Katajatiellä ei ole jalkakäytävää, jolloin jalankulkijat ja pyöräilijät liikkuvat ylinopeutta ajavien autojen seassa. Katajatiellä kulkee runsaasti koululaisia.
Muistutuksessa toivotaan, että mikäli nopeusvalvontaa ei pystytä järjestämään, turvallisuus otettaisiin huomioon esimerkiksi erillisellä jalkakäytävällä tai koko tien levyisillä hidasteilla.
Lisäksi esitetään, että Katajatien vasenta reunaa koulun suuntaan kulkevien jalankulkijoiden tien ylitys ei ole turvallinen Debrecenintien risteyksessä. Risteysalueelle toivotaan suojatietä.

VASTINE 1

Haavikkotien suojatie toteutetaan korotettuna, jolloin ajonopeudet saadaan pysymään matalina. Jyväskylässä 30 km/h aluenopeusrajoituksen piirissä olevilla kaduilla olevat risteykset ovat pääsääntöisesti tasa-arvoisia.

VASTINE 2 

Katajatien poikkileikkaus on säilytetty avo-ojallisena johtuen erityisesti Kalanterimiehentien suunnasta tulevan paineellisen pohjaveden takia. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen ei olisi mahdollistanut riittävien avo-ojien toteuttamista.

Nopeusvalvonta kuuluu poliisille. Katajatiellä suoritettiin nopeusmittauksia 7.-14.3.2019, mittaustulokset liitteenä. Kadun keskimääräinen vuorokausiliikenne oli 59 ajoneuvoa, keskinopeus 28 km/h ja maksiminopeus 53 km/h. Koulujen alkamisaikaan ajoneuvojen määrä oli 8-12 ajoneuvoa tunnissa.

Pajutien risteysalue rakennetaan korotettuna. Avo-ojallinen poikkileikkaus mahdollistaa hidasteiden toteuttamistarpeen tarkastelun myöhemminkin.

Suunnitelmaan on lisätty Raitatien ja Debrecenintien kohdille suojatiet ja jalkakäytäväosuus.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Katajatie pituusleikkaus (pdf)

Muutettu Katajatien pituusleikkaus (pdf)

Latvustie pituusleikkaus (pdf)

Leppätie pituusleikkaus (pdf)

Pajutie pituusleikkaus (pdf)

Muutettu Pajutien pituusleikkaus (pdf)

Raitatie pituusleikkaus (pdf)

Kaupunginosa: