Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelualue sijaitsee Laajavuoressa Kortepohjan kaupunginosassa noin neljä kilometriä kaupungin keskustasta luoteeseen. Alue rajautuu Laajavuoren hiihtokeskuksen alueisiin, Vuorilampeen sekä Laajavuorentiehen.

Laajavuoren asemakaava on hyväksytty 4.6.2012. Asemakaava mahdollistaa matkailu- ja virkistyspalveluiden, yleisten rakennusten sekä katu- ja kunnallistekniikan rakentamisen alueelle.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Hikipolulla on pääosin 14-19 metriä. Hikipolun ajoradan päällystetty leveys on 5,50 metriä ja korotetun yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leveys on 3,00 metriä. Kadun pintakuivatus hoidetaan avo-ojin, hulevedet johdetaan maastoon.

Kadun vierialueet nurmetetaan ja katu valaistaan. Kadulle asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus.

Jyväskylän Energia rakentaa tarvittavat vesi- ja viemärilinjat samanaikaisesti kadunrakennustöiden yhteydessä. Mahdollisen kaukolämpölinjan rakentamisesta ei ole tehty päätöstä.

Kadun rakentamisen suunnitelman mukainen kustannusarvio on noin 330 000 euroa. Lisäksi tulevat vesihuollon rakentamiskustannukset. Hankkeen toteuttamisen ajankohdasta ei vielä ole tehty päätöstä.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 20.11.–3.12.2018.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)