Hyppää pääsisältöön
Kuva
Sumennettu esimerkki katusuunnitelmasta. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelualue sijaitsee Kypärämäen alueella, Jyväskylän 7. kaupunginosassa, Kypärämäessä, noin kolme kilometriä linnuntietä Jyväskylän keskustasta länteen. Suunnittelualueen asemakaava on hyväksytty 16.9.1993.

Katusuunnitelma

Mäntykadulla saneerataan nykyistä vesihuoltoa ja rakennetaan uutta hulevesiviemäriä sekä kiinteistökohtaisia hulevesiliittymiä. Samassa yhteydessä kadun rakenne uusitaan ja salaojitetaan. Vesihuollon saneerauksesta vastaa Alva Yhtiöt Oy.

Kadun poikkileikkaus kallistetaan alarinteen puolelle kiinteistöille ajon mahdollistamiseksi. Sade- ja sulamisvesien johtuminen alapuolisille kiinteistöille estetään hulevesikaivoilla sekä 6 cm korkuisella, yliajettavalla reunatuella. Kadun reuna-alueet nurmetetaan. Nykyinen ylärinteen puoleinen sivuoja säilytetään. Nykyiset valaisimet uusitaan.

Kiinteistöjen ajoneuvoliittymissä sijaitsevat, mahdollisesti huonokuntoisten rumpuputkien uusinta kuuluu kiinteistöjen omistajille. Kaupunki voi asentaa rumpuputket työn yhteydessä, mutta rumpuputkien hankinnasta vastaavat kiinteistöt.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Mäntykadulla on 10 metriä. Suunniteltu ajoradan päällysteen leveys Mäntykadulla 4,5 metriä. Mäntykadulla on voimassa 40 km/h aluenopeusrajoitus.

Katualueella olevia puita poistetaan rakentamisen vaatimalla laajuudella. 

Kustannukset ja aikataulu

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi kesän 2022 aikana. Mäntykatu on vesihuollon saneeraushanke ja kadulle ei ole erikseen varattu määrärahaa kunnallistekniikan investointiohjelmassa.

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 22.2.–7.3.2022.
 

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri Janne Jormalainen puh. 050 300 8347