Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelukohde sijaitsee Halssilan kaupunginosassa Kivistön alueella noin kahden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta koilliseen. Suunnittelualueen asemakaava on hyväksytty 1.10.1971.

Kurjenkuja ja Länsisauma ovat päättyviä asuntokatuja, joissa on routimisen sekä kantavuus- ja kuivatuspuutteiden aiheuttamia vaurioita. Kurjenkujan routavauriot on tarkoitus korjata kadun alkuosaa lukuun ottamatta uusimalla kantavakerros ja asentamalla rakenteeseen teräsverkko ja salaojat. Koko katuosuus päällystetään ja sivuojia perataan.

Länsisauman kantavuus- ja kuivatuspuutteiden takia katurakenteet uusitaan kokonaan ja katuosuudelle rakennetaan hulevesiviemäri kuivatuksen parantamiseksi.

Kurjenkujan asemakaavan mukainen katualueen leveys on pääosin 9,5-10,5 metriä ja Länsisauman 12-13,5 metriä. Kurjenkujan päällystetty ajoradan leveys on 5,0 metriä ja Länsisauman 5,5 metriä. Korotetun kevyen liikenteen väylän leveys on 3,0 metriä. Kurjenkujan poikkileikkaus on avo-ojallinen ja Länsisauman reunatuellinen.

Kurjenkujalla säilyy nykyinen vuoropysäköinti ja Länsisaumalla pysäköinti on sallittu kadun länsireunalla.

Suunnitteluosuuden valaistus uusitaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu vuodelle 2020 300 000 euron määräraha Kurjenkujan ja Länsisauman katusaneeraukseen. Hanke on tarkoitus toteuttaa kesäkaudella 2020.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 10.–23.3.2020.

Muutettuun asemapiirustukseen on lisätty kaksi jkpp-tien merkkiä.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus Kurjenkuja (pdf)

Pituusleikkaus Länsisauma (pdf)