Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Kumpuperä on Tölskän kaupunginosassa sijaitseva pientaloalueen päättyvä tonttikatu. Jyväskylän keskustasta matkaa alueelle tulee noin yhdeksän kilometriä. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa ja etelässä pientalojen korttelialueisiin, kaakossa puistoalueeseen ja luoteessa Kumputiehen. Asemakaava on vuodelta 1978.

Katusuunnitelma

Kumpuperä on n. 200 m pitkä katu, jonka pinnassa on havaittavissa kantavuuden heikkenemisestä sekä kadun routimisesta aiheutuneita vaurioita. Katualueen leveys on n. 12 m.

Kadun nykyinen päällysteen leveys on 5,5 m, mutta katu kavennetaan 5,0 metriin, jotta avo-ojat saadaan mahdutettua riittävän hyvin katualueelle ja nykyistä kasvillisuutta säilytettyä mahdollisimman laajalti. Katualueelta voidaan kuitenkin joutua poistamaan istutuksia rakentamisen vaatimalta laajuudelta. Mahdollisesta kasvillisuuden poistamisesta keskustellaan aina tontinomistajan kanssa. 

Kadun tasaus säilyy lähellä nykyistä, ja tonttiliittymien kohdalla varmistetaan, etteivät kadun pintavedet ohjaudu tonteille. Kadun pintakuivatus hoidetaan jatkossakin avo-ojin sekä hulevesikaivoin- ja viemärein. Tonttiliittymien rumpujen kunto tarkastetaan rakentamisen yhteydessä ja rummut uusitaan tarvittaessa.

Kadun rakennekerrokset uusitaan ja kadun rakenteiden kuivana pysyminen varmistetaan salaojilla. 

Kadun valaistus uusitaan kokonaisuudessaan. Kadun reuna-alueet nurmetetaan.

Kunnallistekniset putkistot säilyvät ennallaan. Ainoastaan yksi jäteveden tarkastuskaivo uusitaan ja osoitteessa Kumpuperä 5 kiinteistön kahdesta vesihuollon tonttiliittymästä käyttämättömät tonttijohdot tulpataan.

Aikataulu ja kustannukset

Kumpuperän katusaneeraus on vuoden 2021 investointiohjelmassa ja sille varattu määräraha on 125 000 euroa. Rakentaminen on ajoitettu syksylle 2021.

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 25.5.-7.6.2021.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)
 

Lisätiedot:

suunnitteluinsinööri Johanna Savolainen puh. 050 567 3087