Kulkuyhteys Suuruspääntieltä rantaan kortteleiden 132 ja 150 välistä

Lisätiedot

Suunnitteluinsinööri Janne Jormalainen puh. 014 266 8779

Suunnittelukohde sijaitsee Kuokkalan kaupunginosassa alle kahden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta kaakkoon, osoitteiden Suuruspääntie 11 ja Suuruspääntie 13 välissä. Suunnittelualueen asemakaava on saanut lainvoiman 3.7.2020. 

Katusuunnitelma tehdään mahdollistamaan Suuruspääntie 11 tontille ajo, pelastusreitti sekä huolto- ja ulkoilureittiyhteys rantaan. Suunnittelualueella sijaitsee uusi kerrostaloalue, rivitaloalue ja puistoaluetta. Puistoalueelle rantaan on kaavoitettu saunarakennus.  

Asemakaavan mukainen katualueen leveys on 8 metriä. Pelastustie sekä tontille ajo on suunniteltu 5,5 m ja huoltoyhteys rantaan 3,5 m levyiseksi. Huoltoyhteyttä ei päällystetä tässä vaiheessa, mutta varaudutaan mahdolliseen päällystämiseen tulevaisuudessa. Alueelle rakennetaan lisäksi yliajettavia nurmi- ja reikäkiveyksiä pelastusreittejä ja nostopaikkoja varten. Reuna-alueille istutetaan puita ja pensaita. Uusi väylä valaistaan.

Suuruspääntien kulkuyhteys rahoitetaan maankäyttömaksuista, joten sille ei ole erikseen varattu rahaa kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Hanke on tarkoitus toteuttaa syyskaudella 2020.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 29.9.–12.10.2020.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Asiasanat: 
Kaupunginosa: