Koukkukadun, Siimakujan, Virvelikadun sekä Uusisillantien katusuunnitelmat    

Lisätiedot:

rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Savulahti II asemakaava-alue sijaitsee Ruokkeentien ja Elovainion välissä. Etäisyyttä Jyväskylän keskustaan on n. 6,5 km ja Palokankeskukseen n. 2 km. Asemakaava muodostaa Savulahden alueelle uuden kerros- ja pientalovaltaisen asuinalueen. Uusisillantie sijaitsee Elovainion alueella. Asemakaava on saanut lainvoiman 27.3.2020.

Katusuunnitelma

Asemakaavan mukaisen katualueen leveys Virvelikadulla on pääosin 16-20 metriä, Koukkukadun katualueen leveys on 12-18 metriä ja Siimakujan sekä Uusisillantien 12 metriä. Virvelikadun ja Koukkukadun alkuosan (plv. 0-330) ajoradan päällystetty leveys on 6 metriä, reunakivellä erotetun yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän päällystetty leveys on 3,5 metriä. Koukkukadun loppuosan, Siimakujan ja Uusisillantien ajoratojen päällystetty leveys on 5 metriä. Virvelikadun ja Elovainiontien välisen yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leveys on 3,5 metriä.

Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojilla, hulevedet johdetaan maastoon asemakaavassa osoitettujen hulevesien viivytysalueiden kautta. Kadut valaistaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Kaduille asetetaan 30 km/h aluenopeusrajoitus.

Kustannukset ja aikataulu

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2020 on varattu 300 000 euron ja alustavasti vuodelle 2021 700 000 euron määräraha Savulahti II –alueen katujen rakentamiseksi. Lisäksi tulevat vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset. Vesihuollon rakentaminen alkaa heinäkuussa 2020 ja katujen rakentaminen on vaiheistettu vuosille 2020-2022. Ensimmäisessä vaiheessa (2020-21) rakennetaan Virvelikatu, Siimakuja ja Uusisillantie, Koukkukadun rakentaminen ajoittuu vuodelle 2022.

Nähtävilläolo

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 9.–22.6.2020.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asempiirustus (pdf)

Koukkukatu pituusleikkaus (pdf)

Siimakuja pituusleikkaus (pdf)

Virvelikatu pituusleikkaus (pdf)

Uusisillantie pituusleikkaus (pdf)

Jkpp-tiet, pituusleikkaus (pdf)

Asiasanat: