Korpilahdentien linja-autoliikenteen pysäkkijärjestelyt

Korpilahden keskustan linja-autoliikenteen pysäkkijärjestelyt muuttuvat.

Korpilahden linja-autoasema sijaitsi aiemmin Keskimaan tontilla ja asiasta oli aikoinaan nykyisen Keski-Suomen ely-keskuksen ja Keskimaan välinen sopimus. Vuonna 2014 Keskimaa haki poikkeuslupaa kiinteistön piha-alueen muutostöille saadakseen alueelle lisää pysäköintipaikkoja ja polttoaineen jakelupisteen. Muutostyöt toteutettiin 2018, jonka johdosta linja-autopysäkille jouduttiin etsimään uusi paikka. 

Martinpolun ja Kokkotien risteysalueelle on valmisteilla kaavamuutos, joka rajoittuu Korpilahdentiehen. Kaavamuutoksessa liittymä Jyväskylän kaupungin omistamalle tontille (5) poistuu käytöstä.

Nyt laaditussa suunnitelmassa linja-autopysäkit on sijoitettu lähelle Korpilahden satamaa, josta on muodostunut kirkonkylän toiminnallinen keskipiste. Linja-autopysäkit ovat myös lähellä koulukeskusta, jonne on turvallinen reitti Kokkotien kautta. Liikekeskus ja linja-autopysäkit muodostavat toiminnallisesti ehjän kokonaisuuden. 

Pysäkit on suunniteltu kahdelle linja-autolle ja ne varustetaan kaksoiskatoksin, joissa on penkit. Eteläpuolella katua levennetään pysäkkisyvennyksen verran. Pohjoispuolella kadun reunalinja pysyy entisellään. Molemmille puolille on suunniteltu 2,75 m leveä odotustila, jotka varustetaan pysäkkikatoksin. Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä siirretään kadun molemmilla puolilla odotustilan taakse.

Korpilahdentien ylittävät suojatiet ja pyörätien jatkeet ovat entisillä paikoilla. Eteläpuolella suojatiesaarekkeita siirretään ajolinjojen selventämiseksi.

Avo-ojan hulevedet Korpilahdentien eteläpuolella ohjataan hulevesiviemäriin, joka liitetään nykyiseen putkistoon.

Odotustilat päällystetään betonikiveyksellä. Luiskat ja ojapainanteet nurmetetaan. 

Nykyiset valaisinpylväät siirretään ja suunnitellut liikennemerkit asennetaan.

Linja-autopysäkit ovat vuoden 2019 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Suunnitelman mukaan rakentamisen kustannusarvio on noin 60 000 euroa.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6 ovi A1 sekä Korpilahden palvelupisteessä os. Virastokuja 2 19.2.2019 – 4.3.2019.

lisätiedot: suunnittelurakennusmestari Jouko Manninen, puh. 014 266 2483

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Leikkaus (pdf)

 

Kaupunginosa: