Korpilahden pappilan uimarannan kevyen liikenteen väylän katusuunnitelma

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän 81. kaupunginosassa, Ikolanmäessä, 500 metriä Korpilahden keskustasta kaakkoon. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Valanteentiehen, idässä toistaiseksi kaupungin omistamaan Korpilahden Vanhan pappilan tonttiin ja lännessä kaavoitettuun asuinpientalojen korttelialueeseen. Etelässä puistoalueella kevyen liikenteen väylä tulee yhdistymään nykyiseen, vanhan pappilan läpi kulkevaan väylään. Suunnittelualueen asemakaava on valmistunut vuonna 2017.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys kevyen liikenteen väylän suunniteltavalla osalla on kuusi metriä. Kevyen liikenteen väylän leveys paaluvälillä 4 – 137 on 2,0 m.

Kevyen liikenteen väylän pintakuivatus hoidetaan ojapainanteilla. Kevyen liikenteen väylää ei valaista. Työssä vaurioituva nykyinen nurmetus korjataan entiselleen. Vesihuoltoa ei rakenneta.

Kadunosa ei ole vuoden 2017 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Suunnitelmat tehdään valmiiksi kaupungin omistaman Korpilahden vanhan pappilan myyntiä varten. Suunnitelman mukainen kustannusarvio on noin 8 000 euroa. Hankkeen toteutusta ei ole aikataulutettu.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 12.9 – 26.9.2017.

Lisätiedot: suunnitteluinsinööri Janne Jormalainen, puh. 014 266 8779

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Kaupunginosa: