Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän 69. kaupunginosassa, Vaajakoskella, noin kuuden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta itään. Suunnittelualue on kaavassa erillispientalojen korttelialuetta sekä erillisten ja kytkettyjen pientalojen tai rivitalojen korttelialuetta. Asemakaava on vuodelta 1981.

Katusuunnitelma

Koivulanperä on noin 220 metriä pitkä päättyvä tonttikatu, jossa on routimisen aiheuttamia vaurioita. Katusaneerauksessa kadun rakennekerrokset ja kadun päällyste uusitaan. Samalla parannetaan kadun kuivatusta. Kadun rakenteiden kuivana pysyminen varmistetaan salaojilla. Katusaneerauksen yhteydessä Alva Yhtiöt Oy saneeraa vesihuoltoverkostoa. 

Asemakaavan mukainen katualueen leveys on 12 metriä, kääntöpaikalla 25 metriä. Koivulanperän suunniteltu ajoradan päällysteen leveys on 5,5 metriä. Kääntöpaikan leveys on leveimmillään noin 17 metriä. Kadun tasauksessa on mukailtu nykyistä päällysteen pintaa. Myös tonttiliittymissä korkotaso säilyy lähellä nykyistä.

Kadun pintakuivatus hoidetaan avo-ojin. Pintavedet johdetaan ojaa pitkin pois katualueelta puistoalueella sijaitsevaan nykyiseen ojaan, jonka toimivuus varmistetaan. Tonttiliittymiin lisätään rummut, jos ne puuttuvat.

Suunnittelualueen katuvalaistus uusitaan ja katujen reuna-alueet nurmetetaan. 

Aikataulu ja kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on noin 120 000 euroa. Lisäksi tulevat Alva Yhtiöt Oy:n vesihuoltosaneerauksen kustannukset. Saneeraus on suunniteltu toteutettavaksi kesällä 2021.

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 26.1-8.2.2021.
 

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Lisätiedot:

suunnitteluinsinööri Johanna Savolainen puh 014 266 3702