Köhniön uimarannan paikoitus, katusuunnitelma

Lisätiedot:

rakennuttajainsinööri Ilpo Irva puh. 014 266 5114

Köhniön uimaranta sijaitsee osoitteessa Erämiehenkatu 61. Suositulle rannalle saavutaan paljon pyöräillen ja kävellen, mutta myös paljon henkilöautoilla. Uimarannalla on merkein määriteltyjä pysäköintialueita Erämiehenkadulla, mutta määrä ei ole ollut riittävä. Nykyiset paikoitukselle merkityt alueet ovat muodostuneet vuosien saatossa kadun reuna-alueelle. Suunnitelmaa pysäköinnistä ei ole aiemmin laadittu. 

Alueelle on tehty kaavamuutos, jossa tila pysäköinnille varataan. Kaava on hyväksytty 21.4.2020. 

Suunnitelmassa pysäköintipaikkoja on esitetty 39 kappaletta ja paikat osoitetaan selkeästi rajatulle alueelle. Suunnitelmassa on esitetty alue myös pyöräpaikoitukseen. 
Samassa yhteydessä Erämiehenkadun ja Köhniönkadun liittymää muotoillaan ja suojatiet merkitään. Valaistus säilyy entisenä. 

Kustannukset ja aikataulu 

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on vuodelle 2020 varattu 110 000 euron määräraha pysäköintijärjestelyjen toteutukseen. Kohde on aikataulutettu loppukesälle/alkusyksylle. 

Nähtävilläolo 

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 9.–22.6.2020.

Nähtävilläolon aikana suunnitelmasta jätettiin kaksi muistutusta.

Muistutus 1

Muistutuksessa esitetään pitkäaikaisen pysäköinnin rajoittamista esimerkiksi neljän tunnin kiekkopysäköinnillä. Samalla toivotaan myös yöaikaisen pysäköinnin rajoittamista. Pysäköintialueelle toivotaan lisää roska-astioita.
Lisäksi muistutuksessa viitataan Vekarokatu 2 ja 4 kohdalla olevan suojatien poistamisen vaikutukseen uimarannalle kulkemiseen.


Muistutus 2

Muistutuksessa toivotaan polkupyörien paikkamäärän ja telinemallin esittämistä suunnitelmassa. Lisäksi esitetään, että alueelle varattaisiin tilaa lastipyörien pysäköintiin. Köhniönkadun suojatietä esitetään siirrettäväksi lähemmäksi Erämiehenkatua, jotta kääntyvien autojen nopeustaso pysyisi alhaisena. Suojateiden välinen osuus esitetään merkittäväksi yhdistetyksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi.


VASTINE

Muistutus 1

Pysäköintipaikalle asetetaan 4h pysäköintikiekon käyttövelvollisuus. Alueelle asennetaan uusia roskakoreja 5 kpl.
Suojatie poistetaan suunnitelman mukaisesti.

Muistutus 2

Suunnitelmassa esitetään pyörien paikkamäärä ja ohjeellinen telinemalli.

Köhniönkadun suojatie merkitään suunnitelman mukaisesti, suojatien osittaisella siirtämisellä ei ole oleellista merkitystä.
Suojateiden välinen osuus merkitään kaksisuuntaiseksi yhdistetyksi pyörätieksi ja jalkakäytäväksi.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Asiasanat: 
Kaupunginosa: