Köhniön uimarannan paikoitus, katusuunnitelma

Lisätiedot:

rakennuttajainsinööri Ilpo Irva puh. 014 266 5114

Köhniön uimaranta sijaitsee osoitteessa Erämiehenkatu 61. Suositulle rannalle saavutaan paljon pyöräillen ja kävellen, mutta myös paljon henkilöautoilla. Uimarannalla on merkein määriteltyjä pysäköintialueita Erämiehenkadulla, mutta määrä ei ole ollut riittävä. Nykyiset paikoitukselle merkityt alueet ovat muodostuneet vuosien saatossa kadun reuna-alueelle. Suunnitelmaa pysäköinnistä ei ole aiemmin laadittu. 

Alueelle on tehty kaavamuutos, jossa tila pysäköinnille varataan. Kaava on hyväksytty 21.4.2020. 

Suunnitelmassa pysäköintipaikkoja on esitetty 39 kappaletta ja paikat osoitetaan selkeästi rajatulle alueelle. Suunnitelmassa on esitetty alue myös pyöräpaikoitukseen. 
Samassa yhteydessä Erämiehenkadun ja Köhniönkadun liittymää muotoillaan ja suojatiet merkitään. Valaistus säilyy entisenä. 

Kustannukset ja aikataulu 

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on vuodelle 2020 varattu 110 000 euron määräraha pysäköintijärjestelyjen toteutukseen. Kohde on aikataulutettu loppukesälle/alkusyksylle. 

Nähtävilläolo 

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 9.–22.6.2020.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Asiasanat: 
Kaupunginosa: