Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelukohde sijaitsee Pappilanvuoren kaupunginosassa Heinämäen alueella noin kahdeksan kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualueen asemakaava on hyväksytty 24.8.1984.

Kirstintie on päällystetty asuntokatu, jossa on routimisen ja kantavuuspuutteiden aiheuttamia vaurioita. Katu saneerataan uusimalla kerrosrakenteet. Katurakenteeseen asennetaan salaojat ja pintakuivatusta parannetaan avo-ojia kunnostamalla. Samassa yhteydessä Alva Yhtiöt saneeraa vesihuoltoverkostoa Suolammentien ja Markkulantien välisellä osuudella. Katualueella olevaa puustoa ja pensaita poistetaan rakentamisen edellyttämältä alueelta.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys on 10-14 metriä. Kirstintien päällystetty ajoradan leveys välillä Heinämäentie-Suolammentie on 5,5 metriä, erillisen haaran leveys on 5,0 metriä. Suolammentiestä eteenpäin ajoradan leveys on 4,5 metriä ja kadun jatkeena olevan yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leveys on 3,0 metriä.

Suunnitteluosuuden valaistus uusitaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu vuodelle 2020 200 000 euron määräraha Kirstintien katusaneeraukseen (ei sis. vesihuoltosaneerauksen kustannuksia). Hanke on tarkoitus toteuttaa kesäkaudella 2020.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 21.1.–3.2.2020.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)