Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän 45. kaupunginosassa, Kirrissä, noin seitsemän kilometriä linnuntietä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen. Suunnittelualue on kaavassa liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Suunnittelualue rajautuu kaavoitettuihin kaupungin omistamiin tontteihin, yksityisiin tontteihin ja kaakossa Kirrinmäkeen. Alueella sijaitsee mm. Posti Oy:n toimipiste. Kirrinrinteen katualueen päässä sijaitsee Telian masto.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Kirrinrinteen suunniteltavalla osalla on 15 metriä. Kirrinrinne-kadun päällysteen leveys on kuusi metriä.

Kadun pintakuivatus hoidetaan avo-ojin. Katu valaistaan ja reuna-alueet nurmetetaan. Kirrinrinteelle ja Kirrinmäelle asetetaan 30 km/h nopeusrajoitusalue.

Kirrinrinteen tonttijako voi vielä muuttua, joten katua ei rakenneta koko katualueen pituudelle. Katua rakennetaan noin 170 metriä. Kadun päähän paaluvälille 150 – 170 rakennetaan 20 m leveä kääntöpaikka. Kääntöpaikka sijoittuu osittain kaupungin omistamalle kaavoitetulle teollisuusalueelle. Kääntöpaikalta rakennetaan huoltotieyhteys nykyiseen Telian maston huoltotiehen. Katualueelle jää optio jatkaa kadun rakentamista mahdollisesti muuttuvan tonttijaon mukaan.

Kirrinrinne-kadun tasaus on sovitettu laadittuun korttelialueen tasaussuunnitelmaan. Katu sijoittuu ensimmäisten rakennettujen tonttien jälkeen leikkaukseen, noin 1,5 m nykyisen maanpinnan alapuolelle.

Kadunosalle on varattu 150 000 euroa vuoden 2018 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Hanke on aikataulutettu rakennettaviksi heinäkuun ja lokakuun välillä.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 24.4. - 7.5.2018.

Lisätiedot: suunnitteluinsinööri Janne Jormalainen puh. (014) 266 8779

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)