Kilkitniementien (plv. 171-355) katusuunnitelma

Suunnittelualue sijaitsee Säynätsalon kaupunginosassa pääsaaren luoteisosassa noin 16 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta. Alue rajautuu etelässä, lännessä ja pohjoisessa Päijänteeseen, idässä Parviaisentiehen.

15.12.2015 vahvistetun asemakaavan mukainen katualueen leveys Kilkitniementiellä on 12-20 metriä. Kilkitniementien päällystetty ajoradan leveys on viisi metriä. Kilkitniementien pintakuivatus hoidetaan avo-ojin, hulevedet johdetaan maastoon. Tässä katusuunnitelmassa vahvistettavan katuosuuden pituus on 184 metriä (plv. 171-355). Kilkitniementien alkuosa on rakennettu vuonna 2015.

Kilkitniementien varteen on suunniteltu pysäköintialue kolmelle autolle.

Katujen vierialueet nurmetetaan ja kadut valaistaan. Katu kuuluu 30 km/h aluenopeusrajoituksen sekä aluepysäköintikiellon piiriin.

Jyväskylän Energia rakentaa tarvittavat vesi- ja viemäriputket samanaikaisesti kadunrakennustöiden yhteydessä. Mahdollisen kaukolämpölinjan rakentamisesta ei ole tehty päätöstä.

Kunnallistekniikan alustavassa investointiohjelmassa vuodelle 2019 on varattu 220 000 euron määräraha Kilkitniementien loppuosan toteuttamiseksi. Lisäksi tulevat vesihuoltolinjojen ja mahdollisten kaukolämpölinjojen toteuttamiskustannukset. 

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 16.–29.10.2018.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Kaupunginosa: