Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelukohde

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi Keskussairaalantien ajorataa kavennetaan välillä Rihlaperä-Kypärätie ja liittymäkaari Kypärätielle tehdään nykyistä pienemmäksi, jolloin Keskussairaalan suunnasta Kypärätielle kääntyvien ajoneuvojen on pudotettava ajonopeuksia aiempaa enemmän. Näillä toimenpiteillä parannetaan varsinkin Kypärätien suojatietä ylittävien turvallisuutta.

Katusuunnitelman muutos

Katusuunnitelman muutoksessa Keskussairaalantien itäpuolen ajorataa kavennetaan mainitulla välillä 4,5 metristä 3,5 metriin, jolloin yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leveydeksi saadaan 3,7 m. Jk+pp väylä erotetaan ajoradasta 0,5 m betonikivikaistalla. Tonttiliittymien kohdalla reunakivi madalletaan. Kuivatusta varten yhden hulevesikaivon kansirakenne muutetaan kitakansistoksi.

Jk+pp väylä päällystetään ja suunnitelmassa esitetyt betonikiveykset tehdään. Rihlaperän pysäkin kohdalle, jk+pp reunaan, tehdään asfalttilevitys penkkiä varten.

Aikataulu

Rakentaminen tehdään loppuvuonna 2022.

Nähtävillä olo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 30.8. – 12.9.2022.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)
 

Lisätiedot:

suunnittelurakennusmestari Jouko Manninen
puh. 050 564 9880

Asiasanat:  
katusuunnitelma