Keskikadun katusuunnitelma

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylässä, Mäki-Matin kaupunginosassa (6) välillä Voionmaankatu–Nisulankatu. Suunniteltavan katuosuuden pituus on n. 620 m.

Jyväskylän Energia teki Keskikadulla v. 2017 putkistosaneerausta, jonka toteuttamiseksi kadun itäpuolella sijaitseva jk+pp – väylä kaivettiin auki. Välikaistan viheralueen puut poistettiin saneerauksen yhteydessä.

Keskikadun reunakivilinjat rakennetaan uudestaan ja hulevesiviemäröintiä parannetaan. Nousukadusta eteenpäin ajorataa kavennetaan, jolloin länsipuolen jalkakäytävää voidaan leventää. Nisulankadun liittymään rakennetaan kääntymiskaista Laajavuoren suuntaan. Valaisinpylväitä ja liikennemerkkejä siirretään reunalinjojen muuttuessa. Suojatiet ja saarekkeet rakennetaan. Nousukadulle rakennetaan kaksiosainen suojatiesaareke. Lisäksi viher- ja kiveysrakenteita uusitaan.

Keskikadulla, saneerattavan kadun eteläosassa, itäsivulla on Keskikadun koulu. Länsisivulla on asuinkerrostaloja. Vellamonkadusta eteenpäin, kadun molemmin puolin on omakotitaloja lukuunottamatta itäpuolella sijaitsevia kerrostaloja Vellamonkadun ja Nousukadun välissä.
Kadun itäpuolella on yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä. Länsipuolella on ainoastaan jalkakäytävä, joka varsinkin pohjoispäässä on hyvin kapea.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys välillä Voionmaankatu-Nousukatu on 22,0 metriä ja välillä Nousukatu-Nisulankatu 15,0 m.

Suunniteltu ajoradan leveys välillä Voionmaankatu-Nousukatu on 7,0 m. Itäpuolen yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leveys on 3,5-4,0 m. Länsipuolen jalkakäytävän leveys on 2,5 m. Nousukadun ja Nisulankadun välillä ajoradan leveys on 6,5 m. Itäpuolen yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leveys on 3,5 m. Länsipuolella jalkakäytävää levennetään 2,5 m:n.

Kadun pintakuivatusta varten nykyisiä hulevesikaivoja muutetaan kitakaivoiksi ja pintavaluntamatkan lyhentämiseksi rakennetaan uusia kitakaivoja.

Kadut eivät ole vuoden 2018 kunnallistekniikan investointiohjelmassa mutta toteutuksesta sovitaan Jyväskylän Energian kanssa. Suunnitelman mukaan rakentamisen kustannusarvio on noin 340 000 euroa.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 3. – 16.4.2018.

Lisätiedot: suunnittelurakennusmestari Jouko Manninen, puh. (014) 266 2483

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus plv 0-400 (pdf)

Asemapiirustus plv 400-630 (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Vihersuunnitelma Voionmaankatu-Nousukatu (pdf)

Vihersuunnitelma Nousukatu-Nisulankatu (pdf)