Keljonkankaantie-Sääksvuorentie, katusuunnitelma

Keljonkankaalla Keljonkankaantien ja Sääksvuorentien risteysalueella parannetaan liikenneturvallisuutta rakentamalla saarekkeellinen suojatie ja pyörätien jatke.  

Saarekkeille saadaan riittävä tila leventämällä Keljonkankaantietä pohjoispuolelle. Yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää siirretään ajoradan leventämisen verran. 

Katu ja yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä päällystetään muutosalueella ja liikennemerkit asennetaan sekä tehdään tiemerkinnät. Valaistusta ei muuteta. 

Rakentaminen toteutetaan vuonna 2019. 

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 28.5.2019 – 11.6.2019.

Lisätiedot: suunnittelurakennusmestari Jouko Manninen, puh. 014 266 2483

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus ja leikkaus (pdf)

Asiasanat: 
Kaupunginosa: