Kauramäen asemakaava-alueen katujen Anopintie, Appiukontie, Tilkunlammentie ja Vävypojanpolku katusuunnitelmat

Kauramäki asemakaava-alue sijaitsee Etelä-Keljon kaupunginosassa Valtatie 9:n länsipuolella noin 6 kilometrin päässä Jyväskylän keskusta etelään. Suunnittelualue rajautuu eteläosastaan Eteläväylä –nimiseen katuun. Asemakaava mahdollistaa kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitaloasumisen, kevyenliikenteen reittien sekä katuverkoston ja kunnallistekniikan rakentamisen alueelle. Kaava mahdollistaa julkisten palvelujen, erityisasumisen, teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten rakentamisen. Kaavalla muodostetaan virkistys- ja suojaviheralueita. Asemakaava on hyväksytty 29.5.2017.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Anopintiellä on 16 metriä, Appiukontiellä 14 metriä, Tilkunlammentiellä 24 metriä ja Vävypojanpolulla 12 metriä. Tilkunlammentien ajoradan päällystetty leveys on 7,0 metriä ja viherkaistalla erotetun yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän päällystetty leveys on 3,5 metriä.

Appiukontien ajoradan leveys on 6,5 metriä ja korotetulla reunatuella erotetun yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leveys on 3,5 metriä. Anopintien leveys on 6,5 metriä ja Vävypojanpolun 5,0 metriä. Anopintien ja Appiukontien välinen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä on 3,5 m leveä.

Kauramäen alueelta syntyviä käyttökelpoisia ylijäämämassoja hyödynnetään viheralueen ja ulkoilureittien maastonmuotoilussa erillisen suunnitelman mukaan. Maastonmuotoilualue esitetty asemapiirustuksessa.

Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin avo-ojilla, hulevedet johdetaan Eteläväylän ja Appiukontien välillä olevaan avo-ojaan. Kadut valaistaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Tilkunlammentielle asetetaan 40 km/h ja muille kaduille 30 km/h aluenopeusrajoitus.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2017 on varattu 650 000 euron ja vuodelle 2018 800 000 euron määräraha Kauramäen ensimmäisen vaiheen katujen rakentamiseksi. Lisäksi tulevat vesihuoltolinjojen ja mahdollisen kaukolämpölinjan toteuttamiskustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 16.–30.6.2017.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaava (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Anopintie pituusleikkaus (pdf)

Appiukontie pituusleikkaus (pdf)

Jalankulku-pyörätie Appiukontie-Anopintie pituusleikkaus (pdf)

Tilkunlammentie pituusleikkaus plv 0-400 (pdf)

Tilkunlammentie pituusleikkaus plv 400-928 (pdf)

Vävypojanpolku pituusleikkaus (pdf)

Poikkileikkaus (pdf)