Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelukohde sijaitsee Huhtasuon kaupunginosassa entisellä Kangasvuoren sairaala-alueella noin neljän kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Alueen vieressä sijaitsevat Huhtasuon liikuntapuisto, Kangasvuoren ulkoilureitit sekä Huhtasuon yhtenäiskoulu ja päiväkoti. Asemakaava on hyväksytty 28.10.2019. Asemakaava koostuu asuinkerros-, rivi- ja omakotitalojen korttelialueista, joissa osassa sallitaan liike- ja toimistorakentamista ja erityisasumista.

Huhta-kadun alkuosa ja LPA-pysäköintialue on rakennettu aikaisemmin samassa yhteydessä Huhtasuon yhtenäiskoulun kanssa.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys Huhta-kadulla on pääosin 10-15 metriä ja Kangasrinteellä 10 metriä. Huhdan ajoradan päällystetty leveys on 6,0 metriä ja korotetun yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän päällystetty leveys on 3,0 metriä. Kangasrinteen ajoradan päällystetty leveys on 5,0 metriä.

Katujen poikkileikkaus on reunakivellinen. Pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemäreillä. Hulevedet johdetaan hankkeen yhteydessä rakennettavien viivytysalueiden kautta nykyiseen hulevesijärjestelmään.

Kadut valaistaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu vuodelle 2020 470 000 euron määräraha (ei sis. vesihuollon kustannuksia) Kangasrinteen katujen rakentamiseen. Hanke on tarkoitus toteuttaa kesäkaudella 2020.

Suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville palvelupiste Hannikaiseen os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 7.–20.4.2020 väliseksi ajaksi. Ehdotusta vastaan mahdollisesti tehtävät kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon os. PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo [at] jyvaskyla.fi viimeistään 20.4.2020 kello 15.00 mennessä.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Pituusleikkaus Huhta (pdf)

Havainnekuva (jpg)