Kalliolantien ja Juhonkujan katusuunnitelma

Lisätiedot:

suunnitteluinsinööri Johanna Savolainen puh 014 266 3702

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän 67. kaupunginosassa, Väinölässä, noin neljä kilometriä linnuntietä Jyväskylän keskustasta kaakkoon. Kalliolantie ja Juhonkuja sijaitsevat asemakaavoitetulla alueella erillisten pientalojen ja rivitalojen korttelialueella. Kalliolantien ja Juhonkujan välissä on asemakaavassa osoitettu kevyelle liikenteelle tarkoitettu alue. 

Nykyisellään Kalliolantie on päällystämätön sorapintainen katu ja Juhonkujan eteläpäässä päällysteessä on routavaurioita. Saneerauksen yhteydessä rakennekerrokset uusitaan kokonaisuudessaan Kalliolantieltä ja Juhonkujan eteläosasta päällystevaurioiden matkalta. Kadut päällystetään ja katualueen kuivatus hoidetaan avo-ojin. 

Asemakaavan mukainen katualueen leveys on 12 metriä koko matkalta. Kalliolantien suunniteltu ajoradan leveys on 5,0 metriä ja kevyen liikenteen osalta 3,5 metriä. Juhonkujan suunniteltu leveys on 4,5 metriä saneerauksessa mukana olevan alueen osalta. 

Suunnittelualueen katuvalaistus uusitaan ja katujen reuna-alueet nurmetetaan. Kevyelle liikenteelle tarkoitettu osuus merkitään liikennemerkein.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on varattu vuodelle 2020 120 000 euron määräraha Kalliolantien ja Juhonkujan katusaneeraukseen. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2020 aikana. 

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 5.-18.5.2020.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Lisätiedot:

suunnitteluinsinööri Johanna Savolainen puh 014 266 3702

Asiasanat: 
Kaupunginosa: