Janakantie-Kumputie risteysalueen liikenneturvallisuuden parantaminen

Lisätiedot:

suunnitteluinsinööri Johanna Savolainen puh 014 266 3702

Tölskässä sijaitsevan Janakan koulun edustan liikenneturvallisuutta parannetaan ja liittymää selkeytetään erottamalla koulun tonttiliittymä katujen risteysalueesta sekä muotoilemalla Janakantien ja Kumputien liittymä uudelleen. Rakentaminen on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2020 aikana. 

Koulun tonttiliittymää kavennetaan leventämällä jk+pp -väylää liittymän kohdalla. Suojatie merkitään oikealle paikalleen ja sitä osoittamaan asennetaan uusi liikennemerkki.

Janakantien ja Kumputien liittymä muotoillaan uudelleen kaventamalla Kumputien ajorataa sekä suoristamalla jk+pp -väylää liittymän kohdalla. Risteysalueelle ajoradan ja kevyen liikenteen väylän väliin asennetaan betonikiveys. 

Katualueen kuivatusjärjestelyt eivät muutu. 

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 5.-18.5.2020.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

 

Lisätiedot:

suunnitteluinsinööri Johanna Savolainen puh 014 266 3702

Kaupunginosa: