Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelualue sijaitsee Itä-Päijänteentiellä Halssilan kaupunginosassa noin kahden kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta koilliseen. Jyväskylän kaupunki on tehnyt Inmics Oy:n kanssa vuokrasopimuksen, joka mahdollistaa pysäköintialueen rakentamisen asemakaavan mukaiselle katualueelle. Pysäköintialue sijoittuu Itä-Päijänteentien ja omakotitalojen tonttitien väliselle alueelle. Yhdentoista autopaikan pysäköintialueen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitokustannuksista vastaa Inmics Oy. Alue on tarkoitettu yrityksen käyttöön ja yritys määrittää pysäköintiä koskevat aikarajoitukset.

Asfaltoidut autopaikat erotetaan Itä-Päijänteentiestä korotetulla saarekkeella. Liikennöinti pysäköintialueelle tapahtuu nykyisten liittymien kautta, Itä-Päijänteentielle ei tule uusia liittymiä. Kuivatus hoidetaan osin hulevesiviemärein ja osin avo-ojin. Pysäköintialueen ja omakotitalojen tonttitien väliselle viheralueelle istutetaan havupuita ja –pensaita.

Itä-Päijänteentie kuuluu 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Itä-Päijänteentien pysäköintialueen suunnitelman mukainen kustannusarvio on noin 66 000 euroa. Hankkeen toteutusajankohta on kesä 2017.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 12.–26.5.2017.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Rakennepoikkileikkaus (pdf)