Isämatintien katusuunnitelma

Lisätiedot:

suunnittelurakennusmestari Jouko Manninen, puh. 014 266 2483

Yleistä

Isämatintie on Korpilahden taajamassa sijaitseva tonttikatu. Katu on sorapäällysteinen. Kadun alkuosassa on liittymät kerrostalotonteille molemmille puolin katua. Pääosassa katua on liittymät itäpuolen pientalotonteille. Kadun länsipuoli on yleisten rakennusten korttelialuetta. Länsipuolella maanpinta nousee jyrkästi ja avokallion louhittu rintaus on paikoin näkyvissä. Kaikki tontit on rakennettu. Kadulla on valaistus ja kunnallistekniikka. Kadun pituus on n.250 m.

Katusuunnitelma

Kadun saneerauksessa katu asfaltoidaan ja kuivatusta parannetaan. Pintavesien valuminen pihoihin pyritään estämään tasausta muokkaamalla ja sivuojalla sekä liittymiin rakennettavin rummuin. Nykyiset kadun alittavat rummut säilytetään ennallaan.

Päällysteen leveydeksi on suunniteltu 4,5 m, joka on riittävä tonttikadulle, jossa on vähän raskasta liikennettä. Liittymä Martinpolulle muokataan reunakivin ja kiveyssaarekkein kaventaen siten, että suojatiellä ylitettävä matka lyhenee jalankulkijoiden turvallisuutta parantaen.

Kadun valaistus uusitaan. Nykyiset pylväät ja valaistuksen sekä Elenian ja Telian ilmajohdot puretaan ja uudet johdotukset sijoitetaan maahan. 

Kadun kunnallistekniset putkistot säilyvät entisellään. Yksi hulevesikaivo lisätään kadun eteläpään sivuojaan.

Luiskat ja ojapainanteet nurmetetaan ja tarvittavat liikennemerkit asennetaan.

Aikataulu ja kustannukset

Kadun saneeraus on vuoden 2021 investointiohjelmassa ja sille varattu määräraha on 135 000 euroa.

Nähtävillä olo

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 5. – 18.1.2021.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

 

 

Lisätiedot:

suunnittelurakennusmestari Jouko Manninen, puh. 014 266 2483

Asiasanat: 
Kaupunginosa: