Hupelintien (Nelostie vt4 - Lauttatie) katusuunnitelma    

Lisätiedot

Rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh 014 266 5114

Suunnittelukohde sijaitsee Vaajakoskella Hupelin kaupunginosassa noin kymmenen kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta itään. Alue rajautuu lännessä ja pohjoisessa Päijänteeseen, etelässä Laurinniementiehen ja idässä Nelostiehen (Vt 4). Hupelin asemakaava on vahvistettu 25.4.2005.

Katusuunnitelma

Suunnittelukohde on Hupelintie Nelostien (Vt 4) ja Lauttatien välisellä osuudella. Asemakaavan mukainen katualueen leveys suunnittelualueella on 22-30 metriä. Katu on nykyään sorapintainen ja sen leveys vaihtelee noin 5 metristä 7 metriin. Osalla suunnittelualueesta kadun rinnalla on polkumainen kevyen liikenteen väylä.

Hupelintie parannetaan asfalttipäällysteiseksi kaduksi. Samalla nykyinen sorapintainen kevyen liikenteen väylä parannetaan talvikunnossapidettäväksi väyläksi. Kohteeseen rakennetaan myös uusi kevyen liikenteen väylä puuttuvalle osalle välillä Nelostie – Lammenraitin vanha liittymä. Kadun ajoradan päällystetty leveys on 6 metriä, viherkaistalla erotetun yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän leveys on 3,0 metriä.
Kun Vt 4 rakennetaan moottoritieksi, Hupelintie joudutaan rakentamaan suunnittelualueella uudestaan, joten kohde toteutetaan rakenteellisesti kevyillä toimenpiteillä nykyiselle paikalle. Toimenpiteillä parannetaan alueen liikenneturvallisuutta ja viihtyvyyttä sekä helpotetaan kadun kunnossapitoa.

Katujen pintakuivatus järjestetään nykyiseen tapaan avo-ojilla. 

Kadun valaisimet uusitaan nykyisiin pylväisiin ja katujen vierialueet nurmetetaan.

Katu kuuluu 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kustannukset ja aikataulu

Kadun parantaminen toteutetaan yhteishankkeena Keski-Suomen ely-keskuksen kanssa (kustannusjako 50/50%). Hupelintien katusaneerauksen kustannusarvio on noin 90 000 euroa. Kaupungin osuus rahoitetaan pienistä rakennushankkeista. Hanke on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2020. 

Nähtävilläolo

Suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville palvelupiste Hannikaiseen os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 8.–21.9.2020 väliseksi ajaksi. Ehdotusta vastaan mahdollisesti tehtävät kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon os. PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo [at] jyvaskyla.fi viimeistään 21.9.2020 kello 15.00 mennessä.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Pituusleikkaus jkpp (pdf)

Asiasanat: 
Kaupunginosa: