Hoitajantien katusuunnitelman muutos, plv 55-400

Suunnittelualue sijaitsee Kukkumäen kaupunginosassa Keski-Suomen keskussairaalan pohjoispuolella noin kolmen kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta lounaaseen. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Koulutuskuntayhtymä Gradian kiinteistöihin ja Jyväsparkin pysäköintihalliin, lännessä Länsiväylään, etelässä rakenteilla olevaan uuteen sairaalaan ja idässä nykyisiin sairaalarakennuksiin. Alueen asemakaava on hyväksytty 26.10.2015.

Uuden sairaalan rakentamisen johdosta Hoitajantien linjaus ja kadun korkeusasema muuttuu. Sairaalan rakentamisen yhteydessä Jyväsparkin pysäköintihallin puolelle on jo rakennettu osa tukimuurista, joka mahdollistaa Hoitajantien rakentamisen. Hoitajantien alkuosa (plv. 0-55) voidaan toteuttaa vasta kun huoltoaseman rakenteet on poistettu katualueelta. 

Hoitajantien asemakaavan mukainen katualueen leveys on 17-55 metriä. Hoitajantien ajoradan kokonaisleveys keskisaarekkeineen vaihtelee seitsemästä metristä neljääntoista metriin. Sairaalan ja pysäköintihallin kohdalle rakennetaan linja-autopysäkit kadun molemmille puolille. Pysäkit on mitoitettu kolmelle linja-autolle. Pysäkeille asennetaan lasikatokset.

Sairaalan ja pysäköintihallin liikennöinti tapahtuu rakennettavan kiertoliittymän kautta. Pysäköintihallista poistuttaessa kiertoliittymässä on ”vapaa oikea” –ajokaista Länsiväylän suuntaan.

Hoitajantien varteen rakennettavien yhdistettyjen pyöräteiden ja jalkakäytävien leveys on kolme ja puoli metriä. Suojateiden etureunaan asennetaan opaslaatat. 

Kadun pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemärillä, hulevedet johdetaan vuonna 2016 rakennettuun hulevesiviemäriin. Hoitajantien pohjoispuolelle rakennetaan hulevesipainanne, jonne ohjataan mahdollisten tulvahuippujen aikaiset hulevedet, joita varsinainen hulevesijärjestelmä ei ehdi kadulta poistaa. Hulevesipainanne sijoittuu osittain Gradian tontille ja se toimii samalla osana yläpuolisten hulevesien hallintajärjestelmää. Hulevesialtaan rakentamiseksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymältä (nyk. Gradia) on saatu työlupa 20.4.2016.

Katu valaistaan, kadun vierialueet nurmetetaan/kivetään ja kiertoliittymän keskelle tulee istutuksia. Sairaalan kohdalle asetetaan 20 km/h aluenopeusrajoitus, katu kuuluu aluepysäköintikiellon piiriin.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa on alustavasti varattu määrärahaa 2,5 M€ vuodelle 2019 sairaalan ympäristön katu- ja hulevesijärjestelyjen rakentamiseksi. Hoitajantien tukimuurit, hulevesipainanne sekä vesihuolto- ja kaukolämpöputkistoja rakennetaan samassa yhteydessä sairaalarakentamisen kanssa, kadun lopullinen pintarakenne ja viimeistelyt tehdään ennen sairaalan käyttöönottoa vuonna 2020. Lisäksi tulevat rakennettavien vesihuolto-, kaukolämpö- ja mahdollisten kaukokylmälinjojen toteuttamiskustannukset. 

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 22.1.–4.2.2019.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 014 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

 

Kaupunginosa: