Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Heinälammen alueen katujen Aapatie, Hetteikkö, Kaislikkotie, Kosteikko, Lummetie, Nuottaruoho, Ruokotie, Sammaltie, Saratie ja Ulpukkatie katusuunnitelmat      

Suunnittelualue sijaitsee Seppälänkankaan kaupunginosan Heinälammen alueella noin 4 kilometriä linnuntietä Jyväskylän keskusta pohjoiseen. Suunnittelukohde sijoittuu Heinälammintien länsipuolelle. Suunnittelualueen asemakaavat on pääosin hyväksytty vuosina 1976–79.

Katusuunnitelma

Alueen vesijohto- ja jätevesiverkosto ovat saneerausiässä. Verkostoa uusitaan sekä kaivamalla että sujuttamalla.  Samassa yhteydessä uusitaan myös sähköverkostoa. Kaukolämpö- ja hulevesiverkosto eivät vaadi saneeraustoimenpiteitä.

Osassa alueen kaduista on kuivatus- ja kantavuuspuutteiden ja routimisen aiheuttamia vaurioita. 

Asemakaavan mukainen katualueen leveys on pääosin 8 metriä lukuun ottamatta Kaislikkotietä, jonka katualueen leveys on 10 metriä. Nykyiset kadut ovat 5 metriä leveitä reunakivellisiä asuntokatuja. Kaislikkotiellä on korotettu jalkakäytävä.

Vesihuoltosaneerauksen yhteydessä katujen kerrosrakenteet uusitaan ja ajoradat päällystetään. Katujen ajoradan leveys on jatkossakin 5,0 metriä ja kadun pinta pyritään säilyttämään nykyisessä tasossaan, jotta pihaliittymiin ei tule olennaisia muutoksia. Kadun poikkileikkaus säilyy reunakivellisenä. Reunakiven tyyppi on kauttaaltaan yliajettava ja korkeudeltaan 6 senttimetriä. Kaislikkotiellä jalkakäytävän reunakiven korkeus on 12 senttimetriä.

Katurakenteeseen asennetaan salaojat. Katujen pintakuivatus hoidetaan nykyisellä hulevesijärjestelmällä, jota täydennetään uusilla hulevesikaivoilla. Vesihuoltosaneerauksen yhteydessä rakennetaan hulevesiliittymät niille kiinteistöille, joilla liittymää ei vielä ole. Hulevesien tonttiliittymät sijoitetaan katualueelle katualueen rajan tuntumaan.

Nykyisiä kääntöpaikkoja pienennetään nykyohjeiden mukaisiksi. Kaislikkotietä ja Kosteikkoa lukuun ottamatta kääntöpaikkojen yhteyteen rakennetaan 3–4 auton pysäköintipaikat. Pysäköinti on kiekollisesti aikarajoitettua (4 h 8–18). 

Saneeraustyön yhteydessä Kosteikon ja Nuottaruohon välille rakennetaan kevyen liikenteen yhteys, joka palvelee myös rakentamisen aikaisia liikennejärjestelyjä.

Katujen valaistus uusitaan ja katujen reuna-alueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen ja aluepysäköintikiellon piiriin.

Heinälammen katujen saneeraus toteutetaan kahdessa tai kolmessa vaiheessa vuosina 2022–2024. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus saneerata Kosteikko, Nuottaruoho, Lummetie, Sammaltie ja Ulpukkatie.

Kustannukset ja aikataulu

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2022 on varattu 800 000 euron määräraha Heinälammen alueen katujen ensimmäisen saneerausvaiheen toteuttamiseksi. Hanke on tarkoitus aloittaa alkukesästä 2022. Alustavassa investointiohjelmassa on varattu vuosille 2023–2024 yhteensä 1,6 M€ Heinälammen alueen katujen saneeraukseen.

Nähtävilläolo

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaiseen os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 8.–21.3.2022. Suunnitelmiin tehtiin muutoksia saadun palautteen perusteella.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Aapatie, Hetteikkö asemapiirustus (pdf)

Muutettu Aapatie, Hetteikkö asemapiirustus (pdf)

Kaislikkotie, Ruokotie, Saratie asemapiirustus (pdf)

Muutettu Kaislikkotie, Ruokotie, Saratie asemapiirustus (pdf)

Sammaltie, Nuottaruoho, Kosteikko asemapiirustus (pdf)

Muutettu Sammaltie, Nuottaruoho, Kosteikko asemapiirustus (pdf)

Ulpukkatie, Lummetie asemapiirustus (pdf)

Muutettu Ulpukkatie, Lummetie asemapiirustus (pdf)

Aapatie pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Hetteikkö pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Kaislikkotie pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Kosteikko pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Lummetie pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Nuottaruoho pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Ruokotie pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Sammaltie pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Saratie pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Ulpukkatie pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Lisätiedot

rakennuttajainsinööri Janne Jormalainen
puh. 050 300 8347

Asiasanat:  
katusuunnitelma