Halssilan alueen katujen Koskelontie, Lumikonkuja, Pulmusentie ja Tavintie katusuunnitelmat

Suunnittelukohteet sijaitsevat Halssilan kaupunginosassa Jyväskylän keskustasta koilliseen. Saneerattavat kadut sijaitsevat Vaajakoskentien eteläpuolella. Koskelontie ja Pulmusentie saneerataan kokonaisuudessaan, Lumikonkuja välillä Vaajakoskentie Koskelontie ja Tavintie Pulmusentiestä länteen 35 metrin matkalla.

Katujen kerrosrakenteita uusitaan ja kadut päällystetään. Katujen poikkileikkaus on reunatuellinen lukuun ottamatta Pulmusentien kapeaa alaosaa. Reunatuki on 6 cm korkea ja muodoltaan kauttaaltaan yliajettava. Samassa yhteydessä Jyväskylän Energia saneeraa vesihuoltolinjoja Koskelontiellä.

Koskelontien asemakaavan mukainen katualueen leveys on 8-12 metriä, Lumikonkujalla 8 metriä, Pulmusentiellä 4,7-8 metriä ja Tavintiellä 8 metriä. Koskelontien Lumikonkujan, Pulmusentien yläosan sekä Tavintien päällystetty leveys reunatuesta reunatukeen on viisi metriä. Pulmusentien alaosan päällystetty leveys on 3,5 metriä, poikkileikkaus reunatueton.

Katujen pintakuivatus hoidetaan pääosin hulevesiviemäreillä, hulevedet johdetaan nykyisten hulevesiviemäreiden kautta maastoon. Pulmusentien nykyiselle soratieosuudelle ei rakenneta hulevesiviemäriä. Katujen nykyinen valaistus uusitaan ja katujen vierialueet nurmetetaan. Kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kunnallistekniikan vuoden 2017 investointiohjelmassa on varattu 300 000 euroa Koskelontien, Lumikonkujan, Pulmusentien ja Tavintien saneeraamiseen. Lisäksi tulevat Koskelontiellä tehtävien vesihuoltotöiden kustannukset. Hankkeen toteutusajankohta on kesä-lokakuussa 2017.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 28.4.–12.5.2017.

Nähtävilläolon jälkeen Pulmusentien valaisinpylväiden (3 kpl) sijaintia on muutettu kadun länsipuolelle.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Lumikonkuja-Koskelontie asemapiirustus (pdf)

Koskelontie pituusleikkaus (pdf)

Lumikonkuja pituusleikkaus (pdf)

Pulmusentie-Tavintie muutettu asemapiirustus (pdf)

Pulmusentie-Tavintie asemapiirustus (pdf)

Pulmusentie pituusleikkaus (pdf)

Tavintie pituusleikkaus (pdf)