Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ihmisiä työskentelemässä pöydän ääressä. Kuva Riikka Kaakkurivaara
Pääsisältö

Kaavat valmistellaan yhteistyössä niiden osallisten kanssa, joiden etuihin tai oloihin ne vaikuttavat. Viestinnällä varmistetaan, että osalliset voivat seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

Kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen kannattaa osallistua, sillä hyvää kaupunkia luodaan yhdessä. 

Saa tietoa ja seuraa suunnittelua

Kaavojen vireille tulosta ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla: Kuulutusten hakeminen ja sanomalehti Keskisuomalaisessa. Poikkeuksena on vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos, jonka vireille tulosta voidaan ilmoittaa kirjeellä asianosaisille. 

Yleisötilaisuuksista ilmoitetaan lehtikuulutuksen yhteydessä, Jyväskylän seudun tapahtumakalenterissa sekä kaupunkisuunnittelun Facebook-sivulla

Kiinteistönomistajille lähetetään kaavamuutosta koskevat kirjeet kaavan luonnosvaiheessa.

Vuosittain laaditaan kaavoituskatsaus, joka pitää sisällään seuraavien kolmen vuoden kaavoitusohjelman.

Karttapalvelusta löydät niin vireillä olevat kaavamuutokset kuin kaavoitusohjelman tulevat kohteet.

Kaavaprosessiin osallistuminen

Kaavan osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava vaikuttaa. Osallisia ovat esimerkiksi kiinteistö- ja maanomistajat, lähiasukkaat sekä muut ympäristön käyttäjät. Viranomaiset ja yhteisöt ovat osallisia silloin, kun kaavoitus koskee niiden toimialaa.

Osallistu yleisötilaisuuksiin tai anna palautetta kaavasta sen ollessa nähtävillä. Suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista löytyvät kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta OAS:ista. OAS:it, kaavaselostukset ja muut aineistot ovat luettavissa vireillä olevien asemakaavojen ja yleiskaavojen omilla verkkosivuilla. Lisätietoa osallistumismahdollisuuksista löydät Ympäristöministeriön osallisuusoppaasta.

Verkkoviestintä ja sosiaalinen media

Kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen liittyviä uutisia voi seurata Facebookissa, Twitterissä sekä kaupunkisuunnittelun verkkosivuilla. Seuraamalla Jyväskylän kaupunkiympäristön sosiaalista mediaa saat tietoa käynnissä olevista projekteista. Myös lyhyet koosteet kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn menevistä kaava-asioista julkaistaan verkossa ja jaetaan sosiaalisen median kanavissa ennen kaupunkirakennelautakunnan kokousta. 

Kaupunkirakennelautakunnan kokousten esityslistat on luettavissa verkossa lautakunnan kokousta edeltävänä torstaina sekä pöytäkirjat kokouksen jälkeen.

Työpajat ja asukasraadit

Jyväskylän kaupunkisuunnittelu on järjestänyt isoihin hankkeisiin liittyen kaikille avoimia työpajoja. Työpajatyöskentelyä on sovellettu muun muassa Kortepohjan keskustan kehittämishankkeessa ja Kehä Vihreän kehittämisessä niin aikuisten kuin lastenkin kuulemiseksi. Järjestämme työpajoja aina tarpeen vaatiessa ja ilmoitamme niistä mm. verkossa sekä sosiaalisen median kanavissa.

Jyväskylän kaupunkisuunnittelu on kokeillut myös asukasraatitoimintaa. Asukasraatikokeilu toteutettiin viestinnän ja osallisuuden kehittämiseksi sekä kaupunkisuunnittelun tuomiseksi lähemmäs asukkaiden arkea. Raadissa toimineet 15 kaupunkilaista antoivat uusia ideoita asukkaiden osallistumismahdollisuuksiin ja ottivat kantaa asukkaan näkökulmasta erilaisiin kaupunkisuunnitteluun kehittämistoimenpiteisiin. Raatikokeilu oli osa AVOin kaupunkiympäristö –toimintaa. Tulevaisuudessa asukasraatia hyödynnetään muun osallisuustoiminnan rinnalla eri projekteissa tarpeen mukaan. 

Tapahtumat

Jyväskylän kaupunkisuunnittelu on osallistunut myös moniin Jyväskylän alueella järjestettäviin tapahtumin. Tapahtumissa on mahdollista tutustua käynnissä oleviin kaavamuutoksiin sekä keskustella, kysellä ja kuulla kaupunkisuunnittelusta. Meidät voi löytää esimerkiksi Jyväskyläpäiviltä tai Alvar Aalto -viikoilta. Kaikki tulevat tapahtumat löydät Jyväskylän kaupungin tapahtumakalenterista. Ilmoitamme tapahtumista myös sosiaalisessa mediassa. Kaupunkisuunnittelun löydät sekä Facebookista että Twitteristä.

Anna palautetta kaupunkiympäristöstä

Vaikuta kaupunkisuunnitteluun antamalla palautetta. Palautetta voit antaa kaupungin palautekanavan tai Facebookin ja Twitterin kautta. Voit ottaa yhteyttä myös viestinnästä ja vuorovaikutuksesta vastaavaan suunnittelijaan. Yhteystiedot löydät sivun infolaatikosta.

Tutustu vireillä oleviin kaavoihin

Asemakaavat

Yleiskaavat

Lisätietoja osallistumisesta:

erikoissuunnittelija Ilona Leikas, p. 050 574 6062, ilona.leikas[at]jyvaskyla.fi

Asiasanat:  
kaavoitus
kaupunkisuunnittelu
osallisuus