Maankäyttösopimukset

Lisätietoja maankäyttösopimuksista:

Marjo Halt
p. 014 266 5067
marjo.halt(at)jyvaskyla.fi

Paula Hartman
p. 014 266 1376
paula.hartman(at)jyvaskyla.fi

Maankäyttösopimuksilla tarkoitetaan kaupungin ja maanomistajan välillä tehtävää yksityisoikeudellista sopimusta muun kuin kaupungin omistaman maan kaavoittamisesta ja kaavan toteuttamisesta. Tyypillinen sopimus sisältää asemakaavan toteuttamisen vastuujaon, osapuolten oikeudet ja velvoitteet sekä kustannusten jaon. Lisäksi sovitaan yleisten alueiden alueluovutuksista tai mahdollisista aluevaihdoista.

Lain mukaan kaavojen sisällöstä ei sen sijaan voida sopia sitovasti. Kaavojen julkinen valmistelu ja kansalaisten vaikutusmahdollisuus varmistetaan myös siten, että maankäyttösopimus voidaan tehdä sitovasti vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Maankäyttösopimuksesta tiedotetaan kaavan laatimisen yhteydessä (MRL 91 B §).

Maankäyttösopimuksilla on jo pitkään ollut merkittävä asema Jyväskylän maapolitiikassa. Useimmiten sopimuksia tehdään kaavamuutosten yhteydessä. Yksityisten omistamien jo rakennettujen tonttien jalostaminen kaavamuutoksilla on lisääntynyt viime vuosina. Yksityisen omistamaa maata kaavoitettaessa varmistaan aina maankäyttösopimuksen tarpeellisuus ja selvitetään mitä kustannuksia kaavan toteuttaminen aiheuttaa kaupungille ja mitä hyötyä maanomistaja kaavasta saa.

Ruutukaavakeskustan alueella otettiin keväällä 2015 käyttöön kokeiluluontoisesti kevennetty maankäyttösopimusmenettely, joka koskee vuoden 2017 loppuun mennessä ruutukaavakeskustassa käynnistettäviä asemakaavamuutoksia sekä liike- että asuntorakentamisen osalta, Maankäyttösopimusmenettely ruutukaavakeskustassa 2015.

Menettelyä on jatkettu kaupunkirakennelautakunnan 31.10.2017 hyväksymällä päätöksellä ja se on laajennettu koskevaksi myös keskustan reuna-alueita. Kevennetty menettely koskee vuoden 2021 loppuun mennessä käynnistettyjä asemakaavamuutoksia sekä liike- että asuntorakentamisen osalta, Kevennetty maankäyttösopimusmenettely keskustassa ja sen reuna-alueilla 2017.

Lisätietoja maankäyttösopimuksista:

Marjo Halt
p. 014 266 5067
marjo.halt(at)jyvaskyla.fi

Paula Hartman
p. 014 266 1376
paula.hartman(at)jyvaskyla.fi