Hyppää pääsisältöön
Kuva
Karttoja ja dokumentteja pöydällä. Kuva Mauri Hähkiöniemi
Pääsisältö

Asemakaavan muutosta haetaan esimerkiksi tilanteessa, jossa maankäytön tarpeet muuttuvat. Tyypillisiä kaavamuutosta edellyttäviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi käyttötarkoituksen muutokset sekä rakennusalojen ja -oikeuksien uudelleenjärjestelyt. Asemakaavan käyttötarkoitus muuttuu, kun vaikkapa omakotitaloille tarkoitetulle tontille halutaan rakentaa rivitaloja.

Aina ei tarvita kaavamuutosta

Kaikki muutokset eivät kuitenkaan edellytä asemakaavan muuttamista, vaan ne voidaan ratkaista esimerkiksi poikkeamislupamenettelyllä. Ennen kaavamuutoksen hakemista kannattakin selvittää, onko kaavamuutos välttämätön ja ovatko tavoitteet kaupungin linjausten mukaiset. Ota yhteyttä asemakaavoitukseen ennen kaavamuutoshakemuksen täyttämistä.

Asemakaavamuutosprosessi ja hinnoittelu

Asemakaavan muutosta voi hakea sähköisesti. Asemakaavan muutoshakemuksen lähettäminen sähköisesti edellyttää tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Hakemuksen täyttämällä ja lähettämällä hakija sitoutuu maksamaan Jyväskylän kaupungin asemakaavoituksen hinnaston mukaisen veloituksen. Hakemuksen liitteeksi tarvitset selvityksen omistusoikeudesta ja tarvittaessa otteen taloyhtiön hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirjasta sekä mahdollisen valtakirjan.

Vastaanotetut kaavamuutoshakemukset käsitellään asemakaavoituksessa kuukausittain, minkä jälkeen kaavan yhteyshenkilö ottaa yhteyttä hakijaan.

Huomioithan, että jos kaavahanketta ei käynnistetä hakijasta johtuvasta syystä kahden vuoden kuluttua hakemuksen jättämisestä, katsotaan hakemus vanhentuneeksi.

Maankäyttösopimukset asemakaavamuutoksissa

Yksityisten omistamaa maata kaavoitettaessa laaditaan kaupungin ja maanomistajan kesken kaavan toteuttamiseen liittyvä maankäyttösopimus. Sopimuksella sovitaan osapuolten väliset oikeudet ja velvollisuudet. Sopimus voidaan tehdä, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Maankäyttösopimuksen tulee olla allekirjoitettu, hyväksytty ja lainvoimainen ennen kaavan hyväksymistä.

Hae asemakaavamuutosta sähköisesti!

Ohjeet valtuutuksen antamiseen asemakaavan muutosta haettaessa

Voit hakea muutosta itse, toisen henkilön kanssa, toisen henkilön puolesta tai yrityksen/yhteisön nimissä. Jos haet muutosta toisten nimissä, sinulla tulee olla valtuutus asemakaavan muutoksen hakemiseen.

Henkilön puolesta asiointi:
Varmista, että henkilö, jonka puolesta asioit, on antanut sinulle valtuutuksen Suomi.fi-valtuudet palvelussa. Ohje valtuutus-pyynnön tekemiseen. Valtuusasiaksi tulee valita ’Muutoksen hakeminen asemakaavaan’ ja valtuutuksen tulee olla voimassa sillä hetkellä, kun muutoshakemusta laaditaan.

Yrityksen/yhteisön puolesta asiointi:
Yrityksen/yhteisön puolesta asiointi edellyttää, että hakijalla on nimenkirjoitusoikeus, toimitusjohtajan rooli tai erityinen valtuutus asemakaavan muutoksen hakuun. Jos sinulla ei ole vaadittua roolia yrityksessä/yhteisössä, voit tehdä valtuutus-pyynnön ohjeen mukaisesti. Valtuusasiaksi tulee valita ’Muutoksen hakeminen asemakaavaan’ ja valtuutuksen tulee olla voimassa sillä hetkellä, kun muutoshakemusta laaditaan.

Tutustu myös

Ensiaskeleet taloyhtiön lisä- ja täydennysrakentamisessa -ohje [pdf, 2,1 Mt]