Hyppää pääsisältöön
Kuva
Mitä asemakaavoitus on. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu
Pääsisältö

Asemakaavoitus on maankäytön suunnittelua, joka luo edellytykset rakentamiselle. Asemakaava kuvaa aluetta yleiskaavaa tarkemmin, ja se voi käsittää esimerkiksi yksittäisen tontin tai kokonaisen asuinalueen. Asemakaavassa osoitetaan esimerkiksi mihin tarkoitukseen aluetta saa käyttää, miten rakennukset sijoitellaan, miten paljon tontille saa rakentaa ja kuinka monta kerrosta rakennuksissa saa olla. Lisäksi asemakaavoissa osoitetaan myös puistojen ja viheralueiden sijoittuminen sekä rakennusten ja luonnon suojeluarvot.

Asemakaavoituksen tavoitteena on varmistaa hyvä elinympäristö ja rakentaminen. Kaavoittaminen on usein erilaisten intressien ja ristiriitojen yhteensovittamista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, jotta eri mielipiteet tulisivat esille. Kaavoituksessa osallisia ovat ne, joiden elämään uusi kaava vaikuttaa, kuten maanomistajat, asukkaat ja naapurit. Lisäksi kaavoitukseen osallistuu asiantuntijoita ja viranomaisia, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.