Verkkonäyttelyt

[ Tuoreet julkaisut | Aiemmat julkaisutVerkkojulkaisut muilla sivustoilla ]

 

Tuoreet julkaisut

Mobiiliopas Toisia todellisuuksia -näyttelyyn
Jyväskylän taidemuseossa 8.6.-7.10.2018
Mobiilioppaan avulla voit tutustua teoksiin ja taiteilijoihin, kuunnella Pasi Ilmari Jääskeläisen teoksista kirjoittamia tekstejä ja kertoa omia tulkintoja teoksista. Jyväskyläläinen kirjailija Pasi Ilmari Jääskeläinen on kirjoittanut lyhyet tarinat Kati Immosen Riskiperimä -akvarelliteossarjaan, Jari Haanperän Projektor B -installaatioon ja Alessandro Bavarin valokuvasta Uudet jälkeläiset: muotokuva peiliin katsovasta tytöstä. Opas noudattelee näyttelyn ripustusta edeten teoksesta toiseen kerros kerrallaan. 
Kertomusten äänittämisestä on vastannut ohjaaja, näyttelijä Kari Toiviainen. Muissa rooleissa ovat Kalle Vastamäki, Heidi Luck ja Miska Ruokokoski. Koko mobiilioppaan koostamisesta on vastannut Tiina Helttunen

Sata vuotta, tuhat tulkintaa
Jyväskylän taidemuseon verkkonäyttely Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttely esittelee Suomen taiteen merkkiteoksia 1800-luvun lopusta 2010-luvulle uudesta näkökulmasta, erilaisten tulkintojen kautta. Kuvataiteen avulla rakennettiin suomalaisuutta ja kansallista identiteettiä, mutta tulkitsevatko nykyihmiset kuvastoa toisin? Sisältää kuvia, videoita, artikkeleita verkkojulkaisussa, tutkimustietoa, tulkintoja eri tieteenalojen näkökulmasta ja yksittäisten ihmisten omakohtaisia ajatuksia teoksista.

Graphica Creativa 2016 - a PRESENT to the PAST 
Verkkojulkaisu kansainvälisestä vuoden 2016 Graphica Creativa -näyttelystä, joka oli esillä Jyväskylän taidemuseossa 7.10.2016–1.1.2017

Leidien 10 värikästä vuotta
Leidit on jyväskyläläisten varttuneiden naisten vertaisryhmä, joka on toiminut 10 vuoden ajan Jyväskylän taidemuseossa. He ovat osallistuneet museon projekteihin ja tuoneet niihin oman näkökulmansa. He ovat kokoontuneet säännöllisesti leikkimään väreillä ja nauttimaan yhdessä olemisesta, jakamaan ilot ja surut. He ovat tehneet näyttelyitä, joista yksi kiertää lainattavana vanhusten palvelutaloihin. Lainaamalla näyttelyn saa taloonsa myös Leidit pitämään työpajan tai värituokion. Julkaisu kertoo noista Leidien värikkäistä 10 vuodesta vertaisryhmänä.

Mobiiliopas Jyväskylän Kirkkopuiston kertomaa
Sisältö koostuu videoista, valokuvista ja teksteistä. Kolmeen eri teemaan keskittyvät sisältöreitit johdattavat käyttäjän puiston, patsaiden- ja muistomerkkien, sekä rakennusten historiaan. Opas on toteutettu yhteistyössä Keski-Suomen museon kanssa. Sen on koostanut Tiina Helttunen.


Matkalla maan keskipisteeseen
Verkkojulkaisu esittelee keskisuomalaisen nykytaiteen näyttelyprojektin kolmessa museossa: Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Keuruulla 2005-2016. Kaikkien 20 näyttelyn taiteilijoiden arkea on dokumentoitu valokuvaamalla ja haastattelemalla. Taiteilijoiden videohaastattelut on nähtävissä sivuilla.

Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin
Verkkojulkaisu liittyy samanimiseen näyttelyyn Jyväskylän taidemuseossa vuonna 2015. Näyttely esitteli 1950- ja 60 -lukujen taiteilijoita ja ilmiöitä keskisuomalaisessa taide-elämässä pääasiassa Jyväskylän kaupungin taidekokoelmien kautta.

Yhdessä erilainen
Jyväskylän kaupungin museopalveluiden pedagoginen strategia vuoteen 2016

Oravien aarteita - grafiikkaa 60-luvun kodissa
Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelman perusnäyttely 7.5.2010 alkaen Jyväskylän taidemuseon Holvissa.

Tunne maisema - verkkonäyttely
Tämä verkkojulkaisu liittyy Tunne maisema -näyttelyyn Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011. Sivusto esittelee tarkemmin kymmenen Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen näyttelyssä esillä ollutta maalausta sekä 13 nykytaitelijoiden maisema- ja ympäristöteemaa käsittelevää teosta ja yhden teossarjan. Lisäksi sivustolle on koottu ja linkitetty maisemaan ja ympäristöön liittyviä aineistoja. Sivuston verkko-opetustehtävät soveltuvat peruskoulun 1–9-luokkalaisille. Lisäksi on toiminnallisia tehtäviä ja tehtäviä omatoimiseen työskentelyyn. Sivusto tarjoaa maisema- ja ympäristöasioihin liittyvää pohdittavaa kaikille asiasta kiinnostuneille.

Maisemapaikka-verkkojulkaisu  http://www.tunnemaisema.fi/maisemapaikka/

Maisemapaikka kertoo havainnoista ja muutoksista neljässä eri maisemakohteessa, jotka sijaitsevat Keuruulla (Huhkojärvi), Kuhmoisissa (Kivikoski), Viitasaarella (Kymönkoski) ja Laukaassa (Saraakallio).  Paikoiksi valittiin kolmen taiteilijan eli Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Wilho Sjöströmin maalauskohteet sekä kalliomaalausalue. Maalauksia ja nykymaisemasta elo-syyskuussa 2010 otettuja kuvia ja videoita vertailemalla sekä tutkimustietoon tutustumalla voi tulkita maisemassa ja luonnossa tapahtuneita muutoksia ja paikan historiaa.

Näkemyksiä - ensimmäiset keskisuomalaiset taiteilijat aikansa kuvaajina
Katseltava ja kuunneltava verkkonäyttely kertoo ensimmäisistä keskisuomalaisista kuvataiteilijoista sekä siitä ympäristöstä ja maailmasta, jossa he elivät ja jota he kuvasivat taiteessaan. Teosten aiheiden kautta avautuu näkökulmia Suomen taiteen ja kulttuurin historiaan noin sadan vuoden taakse. Näyttely soveltuu myös näkövammaisille.


Aiemmat julkaisut

Nykytaideblogi

Maailman ihanin tyttö
Näyttely oli esillä Jyväskylän taidemuseossa 5.2. –3.4.2005.

teemana voimauttava valokuvaus

Miina Savolaisen pedagoginen materiaali pdf-muossa:

- Valokuva herättää aistit toimimaan
- Minun perheeni
- Voimauttava omakuva


 

Tuntemattomat mestarit

Näyttely oli esillä Jyväskylän taidemuseossa 15.12.2001–31.3.2002.

teemana maailman taide
ajoitus 1500–1900
aiheet: maalaustaide, keräily
vihjeitä opetusta varten


Mistä taide on kotoisin?

Näyttely oli esillä Jyväskylän taidemuseossa 11.10.2002–22.8.2004.

teemana keskisuomalaisuus, taiteilijat
näkökulma paikallisuus, alueellisuus, kulttuurihistoria
vihjeitä opetukseen


Kaupunkielämää

Näyttely oli esillä Jyväskylän taidemuseossa 18.1.2002–27.3.2005

teemana grafiikka, tekniikat
ajoitus 1900-luku
näkökulma sosiaalinen


Aisticity

omatoimiset retket
ohjatut retket
tietoa kohteista
verkkotyöpaja


Verkkojulkaisut muilla sivustoilla

Finnica
Kurkistus keskisuomalaisuuteen

Avoin museo
Sivustolla on Keski-Suomalaisten museoiden toteuttamia verkkojulkaisuja. Esimerkkinä Jyväskylän taidemuseon tuottama Näkemyksiä -verkkonäyttely näkövammaisille: http://www.avoinmuseo.fi/nakemyksia/.