Kehittämishankkeet

 

Kangas on Jyväskylän merkittävin aluekehityshanke, jonka investoinnin kokonaisarvo on noin miljardi euroa vuoteen 2040 mennessä. Kangas on koko elinkaarensa ajan kehitysalusta uusille innovaatioille ja toimii esimerkkinä kestävästä rakentamisesta, nykyajan jätehuollosta, yhteisöllisestä asumisesta ja digitaalisista palveluista.

 

Tule mukaan rakentamaan Kangasta!
 

5K-hanke
Jyväskylän yliopiston 5K-hankkeen tarkoituksena on kehittää Kankaalle vapaaehtoisten asukkaiden käyttämä, kyberturvallinen kokeilualusta älykaupunkipalveluille. Ideana on kerätä, analysoida ja yhdistellä dataa huoneistoista (esim. sähkö-, lämpö-, vesimittarit, kulunvalvonta ja etähallinta) sekä edelleen kehittää turvallisia ja hyödyllisiä tapoja yhdistää tietoa eri laitteista.

Osana 5K-hanketta toteutetussa demohuoneessa Kankaan porttirakennuksessa on päästy esittelemään ja kokeilemaan älypalveluja virtuaalisen demon kautta.

 

Circwaste

Jyväskylän kaupunki on mukana EU-rahoitteisessa ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) hallinnoimassa Circwaste-hankkeessa. Tarkoituksena on ehkäistä jätteiden syntymistä, edistää kiertotaloutta, toteuttaa kansallista jätesuunnitelmaa ja aktivoida kuluttajia.

 

Jyväskylässä toteutetaan kaksi osahanketta: Kankaan vanhan paperitehdasalueen älykkäät jätehuoltoratkaisut ja kuluttajalähtöiset kiertotaloutta edistävät kokeilut. Lue lisää. [linkki: http://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/circwaste]

 

Kytkin-projekti

Kytkin-projektissa 1.12.2011–31.12.2015 luotiin innovatiivinen malli alue- ja kaupunginosakokonaisuuden asuin-, toimitila- ja muiden kiinteistöjen yhteisten tukitoimintojen toteuttamiseen, omistamiseen ja hallinnointiin. Tutkittuja osa-alueita olivat esimerkiksi keskitetty pysäköinti, yhteispihat, energia- ja kunnallistekniikan ratkaisut ja ICT-runkoverkko. Projektissa laadittiin myös kyberturvallisuusstrategia.

 

ICT-ratkaisujen kokonaissuunnitelma [ks. liitteiden linkit http://www3.jkl.fi/blogit/kangasjyvaskyla/?page_id=336]

    Tietoliikenneratkaisujen esisuunnitelma

    Tunnistus- ja kulunvalvontaratkaisun esisuunnitelma

    Alueportaalin esisuunnitelma

    Älykkään talotekniikan (LVIS) ja energiankulutuksen näkyväksi tekemisen esisuunnitelma

    Työryhmän kokoonpano

 

Lue myös aiemmin ICT-asioista tuotettua materiaalia:

    Selvitys Jyväskylän Kankaan sähköisestä kulunvalvonnasta ja tunnistautumisesta

    Selvitys Jyväskylän Kankaan sähköisen lukituksen ja kulunvalvonnan toteutuskustannuksista

    Kankaan alueverkkoratkaisun toteutusmalliehdotus

    11.9.2014 Infotilaisuuden kalvosetti

    TIETOPYYNTÖ: Tekninen vuoropuhelu – Jyväskylän Kankaan kyberturvalliset ICT-palvelut

    ICT-esiselvityksen kooste

    ICT-esiselvityspaketti

 

* Projektin loppuraportti [linkki: http://jyvaskyla.netpaper.fi/3031]

* Kankaan yhteisjärjestelyjen vaikutusten arviointi -raportti [linkki: http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kangas/Kytkin/20140202_KANKAAN_YHTEISJARJ... ] (3,79 Mt)

* Tiivistelmä Kankaan yhteisjärjestelyistä [linkki: http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kangas/Kytkin/KytkinKOOSTE_ltk2013.pdf] (3,09 Mt)

 

 

Aurinkokaavaselvitys

Kankaan alueelle on teetetty aurinkokaavaselvitys, [linkki: http://www2.jkl.fi/kaavakartat/Kankaan_osayleiskaava/selvitykset/Kankaan_alueen_aurinkokaavaselvitys_2013.pdf] jonka tarkoituksena on optimoida aiemmin laadittu kaavarunko aurinkoenergian tuotannon kannalta. Selvityksen mukaan aurinkoenergiaa on mahdollista hyödyntää kattojen muotojen ja suuntausten avulla 2,6-kertainen määrä alkuperäiseen kaavarunkoon verrattuna. Selvityksen laati Gaia Consulting Oy. [linkki: http://www.gaia.fi/fi-fi]

 

One Planet Living – Kestävän elämäntavan konsepti

Kestävää Kangasta kudotaan One Planet Living -konseptilla, [linkki: http://www.bioregional.com/oneplanetliving/] johon kuuluu kymmenen ekologisuuteen ja hyvinvointiin tähtäävää periaatetta kaavoituksessa, rakentamisessa ja alueen palvelujen suunnittelussa.

 

Konseptin takana on brittiläinen voittoa tavoittelematon järjestö Bio Regional. [linkki: http://www.bioregional.com/] Konseptin mukaan toimivia alueita ja yhteisöjä löytyy ympäri maailmaa. Suomessa sitä käytetään ensimmäistä kertaa Kankaalla ja Vantaan Kivistössä. [linkki: http://vantaankivisto.fi/] Yhteisenä tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja jätteen määrää, suosia lähiruokaa ja paikallisia raaka-aineita sekä säilyttää luonnon monimuotoisuus.

 

* Lue lisää One Planet Living -konseptista Sitran sivuilta [linkki: https://www.sitra.fi/uutiset/vantaan-ja-jyvaskylan-uudet-alueet-tahtaavat-yhden-maapallon-malliin/]

* Lue lisää aiheesta blogikirjoituksesta. [linkki: http://www3.jkl.fi/blogit/kangasjyvaskyla/?p=2171]

 

 

Opiskelijaprojekteja

Kangas on ollut mukana useissa Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja muiden maakunnan oppilaitosten opiskelijaprojekteissa. Hyviä esimerkkejä ovat JAMK:n vanhusasumisen projektit Kankaalla, kamerateknologioiden hyödyntämismahdollisuuksia Kankaalla selvittänyt Cite-Kangas-projekti [linkki: http://citekangas.tumblr.com/] ja Jyväskylän yliopiston hackatonit-palvelumuotoiluprojekti Kangas Service Jamin kanssa. [linkki: http://www.kangasjam.fi/]

 

Muut kehityshankkeet

Susecon-projektissa [linkki: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2013/T120.pdf]tarkasteltiin kestäviä lähipalveluita alueen hyvinvoinnin lujittamiseksi, ja Jyväskylän Kankaan alue oli osa tapaustutkimusta vuosina 2011–2013.

 

Kangas on saanut myös Kankaan yritysten toimintaympäristön kehittämisen avustuksen ELY-keskukselta 2011–2013.

[logot = linkit: EU-aluekehitysrahasto, Vipuvoimaa EU:lta ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus]